Dobra strategia ESG powinna określać konkretne działania, które pozwolą na osiągnięcie przyjętych długoterminowych założeń, związanych z łagodzeniem zmian klimatu. Oprócz tego należy w niej przedstawić działania i planowane nakłady, które umożliwią realizację strategicznych celów krótko- i średnioterminowych w obszarze ESG - wyliczają autorzy raportu podsumowującego pierwszą edycję Konkursu „Liderzy ESG” 2021. Inne istotne elementy, na które wskazują uwagę, to włączenie ESG w podejmowane decyzje biznesowe oraz polityki wynagrodzeń, zarządzanie obszarem ESG, w tym wyzwaniami i czynnikami ryzyka, jakie się z nim wiążą, dbałość o pracowników, ich rozwój i satysfakcję czy wzmocnienie oddziaływania na pozytywne zachowania klientów w obszarze ESG.
To uniwersalny zestaw rad gotowych do zastosowania w niemal każdej firmie decydującej się na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie lista czynników branych pod uwagę przez Kapitułę Konkursu „Liderzy ESG” w kategorii Strategia.

Zrównoważone finansowanie

Reklama
O kryteriach, które będą brane pod uwagę przy ocenie strategii ESG spółek z sektora finansowego, mówi Robert Adamczyk z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jak wskazuje, sektor finansowy nie tylko finansuje, ale też wspomaga biznes. Wymagając przestrzegania zasad związanych z ESG, spółki finansowe przyczyniają się do zmian i wspomagają proces zielonej transformacji.
- Sam sektor podlega też regulacjom i będzie musiał raportować informacje dotyczące ESG - przypomina Adamczyk. Jak dodaje, raportowanie przez instytucje finansowe sprawi, że dane dotyczące zrównoważonego rozwoju będą musieli przekazywać również ich klienci. Dlatego Kapituła Konkursu „Liderzy ESG” będzie zwracać uwagę na to, jak spółki finansowe podchodzą do raportowania zrównoważonego rozwoju, oraz na to, w jaki sposób będą wdrażać dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dotyczącą ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Reklama
- Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, główne kwestie, na które będziemy zwracać uwagę, to: czy spółki mają odpowiedni ład korporacyjny, jak podchodzą do aspektów socjalnych i klimatycznych, czy posiadają strategię klimatyczną i jaka jest ich polityka w aspektach związanych z klimatem - tłumaczy Adamczyk.
- Chodzi tu przede wszystkim o politykę związaną z węglem, gazem, czyli o unijną Taksonomię i o to, w jaki sposób spółka będzie raportowała te informacje zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie - dodaje.
Kapituła Konkursu „Liderzy ESG” zwróci uwagę na to, jakie wymagania spółka finansowa stawia klientom ubiegającym się o kredyty. Nie mniej istotnym elementem podlegającym ocenie będzie też doradztwo i wsparcie udzielane klientom.
- To wszystko pozwoli nam na ocenę spółek w zakresie tego, jak bardzo są zaawansowane i jaką strategię mają na przyszłość, jeżeli chodzi o wprowadzanie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania. Bo chodzi głównie o to, aby spółki miały plan zrównoważonego finansowania nie tylko na dziś, ale i na następne lata - wskazuje Robert Adamczyk.

Strategia ESG w parze ze strategią biznesową

Radami w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju dzieli się Grzegorz Siwek z PKP Energetyka. Przypomnijmy, że spółka otrzymała Nagrodę Srebrną w kategorii „Strategia ESG” za strategię, która zawiera cele ilościowe i terminy ich realizacji, zgodnie z którymi PKP Energetyka ma przyczynić się do tego, iż w 2025 r. polska kolej zasilana będzie czystą energią w 50 proc., a w 2030 r. w 85 proc.
- Naszą strategię zrównoważonego rozwoju tworzyliśmy razem z naszą strategią biznesową. Oba dokumenty wyznaczają nam cele do 2030 r. Dokumenty tworzyliśmy, współpracując z naszymi pracownikami. Przez wiele miesięcy odbywały się warsztaty, które pozwoliły nam przede wszystkim wypracować matrycę istotności, która jest kompasem podejmowanych przez nas działań, oraz strategię - mówi Grzegorz Siwek.
Jak wyjaśnia, w strategii spółka wyznaczyła pięć kluczowych obszarów. To kolejno: budowa przyjaznego, bezpiecznego i różnorodnego miejsca pracy, napędzanie transformacji energetycznej, bycie solidnym partnerem, dbanie o zrównoważony łańcuch dostaw i tworzenie solidnej firmy.
- W ramach naszej strategii, która wspiera cele zrównoważonego rozwoju ONZ, wyznaczyliśmy sobie również wskaźniki, które pozwalają nam monitorować poziom realizacji naszej strategii - wskazuje Siwek.
Dodaje też, że od 2018 r. PKP Energetyka publikuje raport niefinansowy, co jest przejawem transparentności spółki. Sam raport jest audytowany przez firmę zewnętrzną, która potwierdza rzetelność zamieszczonych w publikacji danych. Spółka bierze również udział w certyfikacjach np. EcoVadis.
- Doświadczenia z certyfikacji i wydawania raportu rocznego były bardzo pomocne w wypełnianiu formularza - ocenia Siwek, odwołując się do udziału PKP Energetyka w Konkursie „Liderzy ESG”.
Zdobądź tytuł lidera „ESG”
Aplikuj do 30 września 2022 r.
Organizatorzy
Fot. materiały prasowe