Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych wyniósł w I półroczu 2022 r. 131,4, co oznacza, że za ziarna pszenicy i żyta, żywiec rzeźny – wołowy, wieprzowy i drobiowy - oraz mleko krowie płacono rolnikom średnio o 31,4 proc. więcej niż w II połowie 2021 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Średnia krajowa cena skupu pszenicy poszła w górę o 50 zł do 153,67 zł za kwintal w porównaniu do 100,71 zł w II półroczu 2021 r. Na naszym rynku nie widać więc hamowania tendencji wzrostowej, które pokazuje indeks żywności publikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO.