Nowy premier Grecji Aleksis Cipras ma we wtorek przedstawić skład swojego rządu. Cipras, przywódca partii SYRIZA, został w poniedziałek zaprzysiężony jako premier Grecji.

Alpona Banerji z Moody's wskazuje, że przedłużająca się niepewność co do finansów Grecji jest negatywna dla ratingu kredytowego, bo wiąże się ze wzrostem ryzyka dotyczącego refinansowania i płynności, osłabia zaufanie depozytorów i ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego.

Opóźnienie lub wycofanie się z realizacji programu reform strukturalnych i powrót w gospodarce do rządowego interwencjonizmu z wysokimi wydatkami może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w Grecji w średniej perspektywie i dalej podkopywać wiarygodność kredytową tego kraju - ocenia Banerji.

Dodaje, że są znaczące ryzyka pogorszenia prognozy, zakładającej tempo wzrostu PKB Grecji w 2015 r. o ok. 1 proc.

"Poziom inwestycji i konsumpcji pozostanie niski i może być dalej tłumiony z powodu niepewności politycznej i dalszego rozwoju sytuacji w Grecji po wyborach" - wskazuje Banerji.

Potrzeby finansowe Grecji wyniosą w 2015 r. około 20 miliardów euro, z czego 16 miliardów euro stanowi spłata długookresowego zadłużenia, głównie wobec MFW, EBC i innych wierzycieli.

System strefy euro, w tym EBC, posiada greckie obligacje o wartości 28 miliardów euro, z czego ok. 7 miliardów euro jest do spłaty w tym roku, głównie w lipcu i sierpniu.