"W obecnym programie (pomocowym) są uzgodnione zasady postępowania z zadłużeniem. Nie było żadnych rozmów z władzami (Grecji) w sprawie zmiany tych zasad" - oświadczyła w Waszyngtonie rzeczniczka MFW.

W środowym wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica" grecki minister finansów Janis Warufakis powiedział, że Ateny rozpoczęły z MFW rozmowy w sprawie zastąpienia obecnych greckich papierów dłużnych obligacjami nowego typu, o znacznie łagodniejszych warunkach spłaty.

Według ministra Grecja zaproponowała MFW renegocjację swego zadłużenia na zasadach podobnych do tych, jakie lansuje w odniesieniu do swych partnerów europejskich - czyli zamianę posiadanych przez nich greckich obligacji na obligacje z stopą oprocentowania indeksowaną według aktualnych wyników gospodarczych państwa (growth-linked bonds) lub na obligacje bez ustalonej daty wykupu, ale z gwarancją stałego wypłacania odsetek (perpetual bonds).

"Pozostałe transze naszego zadłużenia, zaciągnięte w MFW i innych państwach, proponujemy zastąpić nowymi obligacjami z rynkową stopą oprocentowania - która jest obecnie bardzo niska - i klauzulą, że całe spłacanie rozpocznie się wtedy, gdy w Grecji zaistnieje solidny wzrost gospodarczy" - powiedział włoskiej gazecie Warufakis.

"Nie wiem, dlaczego nie mieliby oni zaakceptować złagodzenia warunków, jak robili to zawsze w takich sytuacjach, przynajmniej do końca roku" - dodał grecki minister.