Firmy poszukują rozwiązań maksymalnie optymalizujących warunki współpracy przy realizacji transakcji oraz uproszczonego i przyspieszonego procesu komunikacji handlowej. Liczy się szybki i łatwy sposób uzyskiwania informacji o dostępności produktu, śledzenie statusu jego zmówienia, możliwość wglądu w historię transakcji oraz faktur. Wszystko to wpisuje się w potrzebę usprawnienia i standaryzowania procesów transakcyjnych oraz płynnego dokonywania wymiany dóbr i usług. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma także wybór kompetentnego i godnego zaufania partnera. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Sourcedin - elektroniczna platforma do sourcingu dostawców i transakcji handlowych w segmencie B2B. Narzędzie upraszcza proces komunikacji handlowej, ułatwia identyfikację nowych dostawców, powiązań zakupowych i wspomaga budowanie relacji. Łączy potencjalnych partnerów handlowych i dzięki intuicyjnym funkcjonalnościom zapewnia im optymalne warunki współpracy przy realizacji transakcji.

E-handel to budowanie nowego sposobu współpracy biznesu w sieci otwartej gospodarki
Wykorzystanie nowoczesnych platform zakupowych w wymianie handlowej pomiędzy firmami pozwala uprościć i zautomatyzować przebieg transakcji, począwszy od diagnozy sytuacji rynkowej i selekcji najlepszych partnerów, przez komunikację i zawarcie umów, po stały monitoring i możliwość oceny współpracy. Umożliwia zredukowanie kosztów przedsiębiorstw w dotarciu do ich dostawców i odbiorców, rozszerzenie zasięgu działalności i usprawnienie przepływu informacji handlowych. W efekcie przyczynia się do wzrost konkurencyjności i tworzy wizerunek firmy jako nowoczesnego i solidnego partnera biznesowego.
Sourcedin jako nowoczesna platforma e-commerce integruje w sobie wszystkie funkcjonalności optymalizujące proces transakcyjny na wszystkich jego etapach:

  • Możliwość szybkiej optymalizacji kosztów transakcji oraz przyśpieszenia procesu realizacji zaopatrzenia
  • Baza do przeprowadzenia profesjonalnej analizy rynku i sformułowania zapytania ofertowego
  • Tysiące ofert i potencjalnych zamówień w jednym miejscu – możliwość obniżenia kosztów obsługi handlowej, dotarcia do nowych odbiorców i dostawców, stałego analizowania swojej pozycji na rynku względem konkurencji
  • Nie wymaga budowania kosztownej infrastruktury informatycznej – platforma jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową, dzięki czemu jest prosta w obsłudze.

Multiple Sourcing – wiele źródeł sprawdzonych dostaw
Portale zakupowe oraz platformy B2B, które w sposób naturalny stały się nowymi rynkami, spotykają w jednym miejscu kupujących i sprzedających z wielu środowisk branżowych. Dzięki maksymalnemu uproszczeniu procedury transakcji i ograniczeniu formalności, udział w zapytaniach i ich składaniu jest w Sourcedin otwarty dla każdego.

Sourcedin pomaga kupującym podejmować jak najlepsze decyzje dotyczące zamówień i wyboru dostawców odpowiedzialnych za ich realizację. Sprzedającym uzyskać dostęp do milionów potencjalnych przewodów. Usprawnia także proces weryfikacji zapytań ofertowych w możliwie jak największej liczbie firm. 

  • Zapytania ofertowe w Sourcedin - narzędzia sourcingowe, wspierające proces wyboru najlepszego dostawcy i obniżenie kosztów realizacji zakupu towarów i usług z możliwością zachowania poufności składnych ofert.

Zapytania ofertowe i profile firm
Rynek e-handlu tworzy szanse nie tylko dla nabywców, ale także dla tych, którzy dostarczają produkty i usługi. Platforma Sourcedin powstała z myślą o połączeniu wspólnych interesów tych dwóch grup. Nabywcy otrzymują dostęp do bazy tysiąca ogólnokrajowych ofert i możliwość wyboru najbardziej korzystnej, na podstawie jasnych i przejrzystych reguł. Dla dostawców wirtualizacja procesów handlowych przy wykorzystaniu platformy Sourcedin jest szansą pozyskania rynków, wykraczających poza obszar lokalnej działalności. Bezpłatny dostęp do ogromnej bazy potencjalnych nabywców zmniejsza nakłady kosztów związane z poszukiwaniem nowych klientów. 

Sourcedin łączy interesy kupujących i dostawców.

  • Bezpłatny udział dostawców w zapytaniach ofertowych - dostawca może zgłosić się do wybranego postępowania nie angażując dużych zasobów, szanse są wyrównane, a oferty łatwo porównywalne.
  • Włączenie firmy do bazy dostawców - korzystający z platformy nabywcy uzyskują dostęp do informacji ofertowych w celu złożenia zapytania, istnieje możliwość zaproszenia własnych partnerów handlowych – firm spoza platformy.
  • Dostęp do danych sprzedażowych - strony transakcji zyskują dostęp do zamówienia, dokumentów dostawy i faktury.
  • Referencje o sprawdzonych kontrahentach - większość polskich firm nie ocenia dostawców, z którymi współpracuje, co spowalnia proces weryfikacji zapytań ofertowych szczególnie, jeśli jest ich dużo. Sourcedin udostępnia rekomendacje dostawców - to wygodny sposób na kontynuację dotychczasowych kontaktów handlowych w nowej, elektronicznej jakości.

Optymalizacja i reorganizacja transakcji – efektywność kosztowa
Przeprowadzanie transakcji na rynku wirtualnym umożliwia znaczną redukcję kosztów dostawcy. Przez dołączenie do wirtualnego rynku zmniejsza on nakłady związane między innymi z poszukiwaniem klientów i obsługą sprzedażową. To w rezultacie doprowadza do możliwości obniżenia ceny oferowanego towaru. Obniżenie kosztów zakupu, osiągane za pomocą platform zakupowych, może prowadzić do oszczędności rzędu 3% – 40%.
Sourcedin umożliwia pełne kontrolowanie kosztów transakcji i ograniczenie ryzyka nadużyć przy ich dokonywaniu.

  • Obniżenie wartość TCO (Total Cost of Ownership) – generujemy oszczędności finansowe, ale także przyspieszamy proces realizacji zamówień, co sprzyja skróceniu cyklu biznesowego firmy.

W Sourcedin łączymy dużych i małych
Praktyką dużych koncernów w przypadku konieczności realizacji kosztownych zakupów było do tej pory uruchamianie złożonych aplikacji do usprawnienia kontaktów z dostawcami lub inwestowanie w gotowe technologie. Mniejsze firmy natomiast, nie mające dostatecznych możliwości kapitałowych, z reguły nie mogą sobie pozwolić na takie rozwiązania. Sourcedin zmienia jednak oblicze procesu dokonywania transakcji, dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości sieci.