Komisja Europejska chce wycofać wniosek legislacyjny zwiększający m.in. progi recyklingu odpadów opakowaniowych czy odzysku odpadów żywnościowych. Zapowiada, że jeszcze w tym roku przedstawi nowy – bardziej restrykcyjny. Parlament Europejski jest przeciwny.
KE zapowiedziała, że w nowym projekcie znajdą się m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące ekodesignu, tj. projektowania produktów tak, by zwiększyć możliwości ich odzysku po zużyciu. Chce też uregulować kwestie spalania odpadów i składowania ich na wysypiskach.
Obecny projekt nowelizacji sześciu dyrektyw o gospodarce odpadami zaostrza wymogi dotyczące zbiórki odpadów i procentu ich odzysku. Przewiduje recykling odpadów opakowaniowych na poziomie 60 proc. do 2020 r., 70 proc. do 2025 r. i 80 proc. do 2030 r. Obecny cel zakłada próg 55 proc. do 2020 r. Projekt nakłada też obowiązek przetwarzania większości odpadów komunalnych, a nie tylko papieru, metalu czy tworzyw sztucznych. Państwa członkowskie mają też ograniczyć produkcję odpadów żywnościowych o 30 proc.
Podczas posiedzenia komisji parlamentarnej z udziałem przedstawiciela KE europosłowie zaznaczyli, że już obecny wniosek jest ambitny. Świadczy o tym wiele zastrzeżeń ze strony państw członkowskich. Przeciwny zmianom jest m.in. polski rząd: wskazał, że propozycje zwiększenia poziomów recyklingu są nieuzasadnione technologicznie, ekonomicznie i środowiskowo. Polska zaznaczyła, że biorąc pod uwagę skalę zmian, jakie chce wprowadzić Komisja, czas na ich wdrożenie jest zbyt krótki.
– Nowa propozycja miałaby wydłużyć datę wejścia w życie celów najbardziej ambitnych do 2030 r. Komisja, wysłuchawszy uwag Parlamentu i państw członkowskich, zdecydowała się przedstawić nowy wniosek – wyjaśnił Karl Falkenberg, dyrektor generalny dyrekcji ds. środowiska w Komisji Europejskiej.
To jednak nie przekonało posłów. Ich zdaniem jest to decyzja polityczna wywołana sprzeciwem gigantów przemysłowych. To w nich najbardziej uderzyłoby nowe prawo. A przedstawienie nowego wniosku znacznie opóźniłoby wejście w życie regulacji. Za to organizacje pozarządowe popierają część propozycji Komisji. Zaznaczają jednak, że najważniejsze cele można osiągnąć poprzez modyfikację obecnego projektu, a nie tworzenie nowego. Podkreślają, że dla ochrony środowiska kluczowe jest jak najszybsze wdrożenie przepisów.
Parlament Europejski zdecydował się kontynuować prace nad obecnym wnioskiem i wezwał Komisję Europejską do pozostawienia go w niezmienionym kształcie.
2,5 mln ton odpadów trafia rocznie na wysypiska w Europie