W grudniu produkcja przemysłowa mocno przyspieszyła - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczona rok do roku wzrosła o 8,4 procent. To dużo lepsze dane niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali wzrost rzędu 5 procent.

W listopadzie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 0,3 procent.

Z danych GUS wynika, że w grudniu produkcja wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu. Wyższa była między innymi produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2013 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego wyrobów farmaceutycznych, odzieży.