"Comarch, zgodnie z zarządzeniem sądu, złoży odpowiedź na pozew w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie zarząd Comarch podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że naliczenie kar umownych dochodzonych pozwem nie znajduje uzasadnienia, ani oparcia w postanowieniach zawartej umowy. Comarch informuje również, że pomimo sporu dotyczącego naliczonych kar umownych, umowa jest realizowana, na bieżąco, zgodnie z wymaganiami SLA" - podała spółka.

Wcześniej ARiMR nałożyła na Comarch 2 mln zł kary za obsługę systemów OFSA w lipcu 2013 r. Comarch nie zgadzał się z wysokością kary, kwestionując interpretację zapisów umowy dokonaną przez ARiMR.