Do połowy przyszłego roku poznamy firmę, która będzie odpowiadać za powszechne usługi pocztowe. Nowy lub dotychczasowy operator rozpocznie działalność z początkiem 2016 roku. Firma ta będzie dostarczała i odbierała korespondencję w każdej polskiej gminie minimum w 5 dni w tygodniu.

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, Rafał Zgorzelski tłumaczy, że prywatni operatorzy nie są bez szans w rywalizacji z Pocztą Polską. Prywatne firmy, według rozmówcy IAR, przez ostatnie sześć lat zrobiły duży postęp i przejęły od poczty między innymi doręczanie korespondencji z sądów i prokuratur oraz części urzędów. Rafał Zgorzelski przewiduje, że o wykonywanie powszechnej usługi pocztowej rywalizować będzie tylko kilka firm. Będą to najwięksi prywatni operatorzy pocztowi, którzy do tej pory rywalizowali z Pocztą Polską w różnych przetargach.

W pierwszym etapie konkursu komisja zweryfikuje oferty, które przedstawili uczestnicy. W drugim UKE oceni między innymi: zachowanie ciągłości świadczenia usług, szybkość dostarczania listów i przesyłek, liczbę placówek na terenie kraju, koszt świadczenia usługi, zdolność realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, zdolność ekonomiczną i techniczną do pełnienia usług powszechnych.

Firmy mogą zgłaszać się do konkursu do 14 kwietnia 2015 roku. Zwycięska firma będzie pełniła obowiązki operatora wyznaczonego przez 10 lat. Do końca 2015 roku obowiązek ten wypełnia Poczta Polska.