Wśród naszych członków są zarówno firmy państwowe, jak i prywatne, polskie i zagraniczne. Działamy odpowiedzialnie na rzecz kraju i gospodarki – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), jednej z największych organizacji przedsiębiorców w kraju

Jaką organizacją jest Federacja Przedsiębiorców Polskich? Do kogo kieruje swoją ofertę?
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) jest jedną z największych organizacji przedsiębiorców w Polsce, członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna w Polsce ma możliwość pełnej obsługi swoich członków nie tylko w zakresie networkingu, ale również w zakresie raportów, analiz, PR, przygotowywania projektów ustaw wraz z uzasadnieniem i oceny ich skutków dla gospodarki (OSR). Reprezentujemy naszych członków w kontaktach z organami państwa oraz samorządu. Wśród naszych członków są zarówno firmy państwowe jak i prywatne, polskie i zagraniczne. Nasi członkowie to również największe banki państwowe takie jak PKO BP czy BGK, który został powołany do wspierania przedsiębiorczości w Polsce, a także KUKE - wpierająca eksport z Polski na cały świat. Takie połączenie daje możliwość uzyskania wielu korzyści dla każdej firmy, która przystępuje do naszej organizacji. Jest to także świetna opcja dla związków branżowych - aby wzmocnić swoją siłę. Do FPP należą związki z branży handlowej, hutniczej, budowlanej, ochrony, utrzymania czystości, finansowej, przemysłowej, usługowej, recyklingowej, pogrzebowej etc.
W jaki sposób działa FPP?
Bardzo aktywnie wspieramy naszych członków praktycznie w każdym aspekcie legislacyjnym. W ostatnich miesiącach intensywnie współpracowaliśmy z rządem w zakresie Polskiego Ładu i wprowadzenia rozwiązań poprawiających system dla podatników, w tym także w zakresie podatku minimalnego. Od pierwszego dnia agresji rosyjskiej w Ukrainie pomagamy obywatelom Ukrainy i wspieramy polskie władze, przekazując rozwiązania legislacyjne ułatwiające zatrudnienie i pobyt uchodźców w Polsce. Obecnie sprawdzamy skutki wprowadzenia zapowiedzianego przez rząd wsparcia dla kredytobiorców, od roku prowadzimy też monitoring finansowania ochrony zdrowia. Rozwiązania, które proponujemy zawsze są bardzo dokładnie zaprojektowane, przeliczone i przeanalizowane pod kątem skutków oceny regulacji - ale także świetnie przygotowane prawnie i legislacyjnie. Dlatego jesteśmy tak dobrym partnerem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla decydentów. Udało nam się przekonać posłów, aby usunąć z tzw. ustawy sankcyjnej zapisy niebezpieczne dla gospodarki czy przekonać rządzących, że należy podwyższyć nieopodatkowany i nieozusowany limit kwotowy dofinansowania posiłków dla pracowników, jaki mogą oferować pracodawcy. Na tym rozwiązaniu zyskają nie tylko zatrudnieni, ale także cały sektor gastronomiczny, mocno poturbowany przez COVID-19. Podczas pandemii ogromne siły i środki przeznaczyliśmy na propagowanie reżimu sanitarnego, dobrych praktyk oraz szczepień. Zawsze proponujemy rozwiązania win-win, które dają korzyści zarówno państwu, jak i jego obywatelom, przedsiębiorcom i budżetowi państwa. Na tym polega odpowiedzialne działanie na rzecz kraju i gospodarki.
Na czym polega wsparcie FPP dla rozwoju biznesu na polskim rynku?
Jako organizacja pomogliśmy wejść na polski rynek wielu nowym firmom, zrozumieć otoczenie biznesowe, rozpoznać konkurencję i wymogi regulacyjne. Szczególnie jest to ważne dla tych przedsiębiorstw, które działają na rynkach regulowanych, a ustawodawca wymaga od nich realizowania szeregu wymogów prawnych i formalnych. Jako organizacja pomagamy także w aspektach makro i mikroekonomicznych, przy wsparciu naszego think-tanku Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Ale wspieramy także równą konkurencję - od wielu lat skutecznie walczymy o takie zapisy w prawie zamówień publicznych, a obecnie wspieramy wprowadzenie pełnego ozusowania umów zleceń - co wyrówna szanse wszystkich firm i zwiększy procent umów o pracę zamiast popularyzacji śmieciówek. Dbamy o pracodawców i o pracowników. Wsparciem dla władz i ekspertów FPP są Komitety Federacji. W ich skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich. Obecnie w FPP działa już sześć komitetów: Zamówień Publicznych, HR, Ubezpieczeń Społecznych, Energii i Środowiska, Ochrony Zdrowia oraz Public Policy, Public Affairs i Public Relations.
Jakie są plany Federacji Przedsiębiorców Polskich na kolejne lata?
Nasze plany to przede wszystkim dalsze, mocne wsparcie naszych członków, biznesu i gospodarki w Polsce, a także praca na rzecz jak najlepszej legislacji. Chcemy kontynuować mocny głos przedsiębiorców w Polsce w ramach Rady Przedsiębiorczości, skupiającej dziewięć największych organizacji biznesowych działających w Polsce. Ponadto planujemy zwiększenie naszej aktywności międzynarodowej, współpracę z organizacjami przedsiębiorców w Unii Europejskiej oraz naszą aktywność w Brukseli. Już dziś realizujemy kilka projektów w ramach środków z Unii Europejskiej oraz z Funduszy Norweskich. Pracujemy także na poziomie prawnym z Komisją Europejską. Chcemy rozwinąć tę część naszej działalności, przy istotnej współpracy naszych oddziałów regionalnych w całej Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy do przystąpienia do FPP - wystarczy zgłosić się do nas i przekazać deklarację członkowską.
www.Federacjaprzedsiebiorcow.pl
Szeroki zakres działań
Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy - pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę - efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog - podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) - ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie, na drodze wielostronnego kompromisu, budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.
Pozycję ekspercką FPP wspiera Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) - instytut, wokół którego skupiają się wybitni specjaliści z zakresu legislacji, prawa przedsiębiorców, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych i spraw międzynarodowych.
Gospodarcze Nagrody Roku FPP
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przyznaje Gospodarcze Nagrody Roku - łącznie w 10 kategoriach dla osób i firm. Nagrody podkreślają znajomość i zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, wyrażają także uznanie za działania na rzecz stymulowania polskiej gospodarki. Obecnie trwa edycja 2022 - do końca czerwca można składać zgłoszenia.
PARTNER
ikona lupy />
foto: materiały prasowe