Podkreśliła jego duże doświadczenie zdobyte między innymi na stanowisku unijnego komisarza ds. budżetu.

Do tej pory, szefem Rady Gospodarczej przy premierze był Jan Krzysztof Bielecki. Sprawował te funkcję również u premiera Donalda Tuska.