Prezydent Łukaszenka zwrócił uwagę na negatywne zjawiska na rosyjskim rynku, na którym Białoruś dotychczas sprzedawała około połowy swoich towarów. "Dywersyfikacja eksportu -poszukiwanie nowych rynków zbytu- jest najważniejszą kwestią. To sprawa być albo nie być dla naszego kraju” -mówił Łukaszenka.
Białoruskie media zwracają uwagę na najnowsze trudności, które pojawiły się w handlu z Rosją. Moskwa pod koniec listopada zakazała importu z ponad 20 najważniejszych białoruskich zakładów mięsnych, drobiarskich i mleczarni. Ponadto białoruskie firmy zawierały kontrakty z rosyjskimi partnerami głównie w rosyjskich rublach. Teraz w wyniku dużego spadku wartości rosyjskiej waluty, białoruscy eksporterzy notują poważne straty w handlu z sąsiadem ze wschodu.