Terminal naftowy w Gdańsku powstaje zgodnie z planem. Prezes Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Marcin Moskalewicz przypomniał, że ta strategiczna inwestycja jest realizowana w 2 etapach. Pierwszy ma się zakończyć w 2015 roku, drugi 3 lata później.

Szef PERN powiedział IAR, że "zaawansowanie tego przedsięwzięcia wynosi obecnie 40 procent".

Spółka zakłada, że do końca przyszłego roku uzyska wszystkie potrzebne certyfikaty i zakończy odbiory. Dlatego pierwsze statki z surowcem mogą pojawić się na przełomie grudnia i stycznia.

Dzięki naftoportowi będzie można prowadzić przeładunek i magazynowanie ropy naftowej i paliw. Pojemność terminalu wyniesie blisko700 tysięcy metrów sześciennych.
Koszt całej inwestycji szacowany jest na blisko 830 milionów.


Jej realizacja wpisuje się w politykę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.