Reklama
Jak to jest zarządzać jedną z największych fabryk Grupy L’Oréal?
Największa fabryka to z pewnością ogromna odpowiedzialność, bardzo dużo wyzwań na co dzień oraz nowych i innowacyjnych projektów, które realizujemy dla Grupy L’Oréal. Dużą wartością mojej pracy jest jej różnorodność oraz ciągły kontakt z ludźmi. Każdego dnia dzieje się coś nowego, nieoczekiwanego, co wymaga ode mnie dużej elastyczności i umiejętności żonglowania wieloma sprawami i wątkami. Jest to fascynująca praca dającą sporą satysfakcję, szczególnie z zaangażowania i pracy zespołu, który umożliwia funkcjonowanie fabryki i dostarcza fantastyczne wyniki. Ludzie są dla nas najważniejsi, przykładamy dużą wagę do standardów bezpieczeństwa w fabryce, co zostało ostatnio docenione. L’Oréal Warsaw Plant otrzymała złotą nagrodę RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accident) za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa naszych pracowników.
Fabrykę w Kaniach określa Pani jako „zieloną”. Co się za tym kryje?

Reklama
L’Oréal Warsaw Plant „nigdy nie śpi” i produkuje kosmetyki z pełnym poszanowaniem otoczenia oraz zasobów planety. Ten rok jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy 25-lecie naszej fabryki i z dużą przyjemnością podsumowujemy, jak wiele przez te wszystkie lata udało nam się osiągnąć. Przede wszystkim fabryka w Kaniach ma srebrny certyfikat LEED potwierdzający spełnienie wysokich standardów w dziedzinie ekologicznego budownictwa, a system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 został w niej wdrożony już w 2004 r.
Do wyzwań związanych z ochroną klimatu i środowiska podchodzimy kompleksowo. Jednym z naszych najważniejszych celów jest ograniczenie śladu wodnego. Woda to nie tylko źródło życia na Ziemi, jest także mocno związana z naszym systemem klimatycznym. Prośrodowiskowe działania L’Oréal Warsaw Plant obejmują również redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ilości wytwarzanych odpadów. Stopniowo dążymy także do zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych tak, aby odpady były ponownie wykorzystywane jako surowiec. Nasze obecne działania wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju L’Oréal for the Future, która jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze środowiskiem i sytuacją społeczną.
Jakie są najważniejsze cele tej globalnej strategii?
Zgodnie z jej założeniami, do 2025 r. wszystkie zakłady firmy na całym świecie osiągną neutralność emisyjną i będą korzystać z energii odnawialnej, do 2025 r. wszystkie tworzywa sztuczne wykorzystywane w opakowaniach produktów będą pochodzić z recyklingu lub ze źródeł biopochodnych, również do tego roku całkowita emisja gazów cieplarnianych firmy, w przeliczeniu na gotowy produkt, zostanie zredukowana o 50 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Warto dodać, że już teraz w fabryce w Polsce korzystamy wyłącznie z „zielonej” energii.
Jakie działania służą oszczędzaniu wody w zarządzanej przez panią fabryce?
Jedną z najważniejszych inwestycji jest Stacja Recyklingu Wody nazywana „zielonym sercem fabryki”. Od marca 2020 r. pozwala ona na oczyszczanie ścieków i odzyskuje wodę wysokiej jakości. Zużywamy ją do procesów okołoprodukcyjnych. Zgodnie bowiem z zasadami grupy odzyskana woda, niezależnie od jej znakomitych parametrów, nie jest dodawana do produktu, ale wykorzystywana do mycia instalacji produkcyjnych, chłodzenia, ogrzewania oraz wytwarzania pary wodnej. Miesięcznie odzyskujemy 3000–3500 litrów wody.
Dzięki podjętym działaniom w 2020 r. zredukowaliśmy zużycie wody o 50 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2005 przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220 proc. W 2021 r. zaoszczędziliśmy ponad 36 500 m3
wody, co jest równowartością 10 basenów olimpijskich.
Za wdrażanie idei zrównoważonej produkcji i idei „water closed loop factory”, w tym właśnie budowy Stacji Recyklingu Wody, L’Oréal Polska została wyróżniona w 8. edycji Listków CSR Polityki, otrzymała także Biały Listek CSR. Innym wyróżnieniem przyznanym fabryce w 2021 r. była nagroda Global Water Intelligence Awards. Stacja Recyklingu Wody została uznana za „Projekt Przemysłowy Roku” jako najbardziej imponujące osiągnięcie techniczne i środowiskowe w dziedzinie wody przemysłowej i ścieków.
W jaki sposób inspirujecie konsumentów do dokonywania ekologicznych wyborów?
L’Oréal opracował i wprowadza system znakowania produktów informujący o ich wpływie na środowisko i społeczeństwo, w skali od A do E. Będzie on sukcesywnie wdrażany we wszystkich markach i kategoriach. Produkt z oznaczeniem A będzie uznawany za najlepszy w swojej klasie.
Pierwszą marką, która w 2022 r. wprowadzi tę nową metodologię w odniesieniu do produktów do pielęgnacji włosów, będzie Garnier, trzecia na świecie marka kosmetyczna.
Jakie są plany fabryki na kolejne 25 lat?
Obejmują przede wszystkim dalszą realizację prośrodowiskowych zobowiązań Grupy L’Oréal, a także działania wychodzące naprzeciw potrzebom pracowników oraz ich inicjatywom, w tym skierowanym do mieszkańców regionu. Wspólnie realizujemy np. webinary i zajęcia edukacyjne w szkołach, a wśród naszych sztandarowych projektów jest Citizen Day, kiedy to pracownicy i kadra kierownicza L’Oréal w Polsce, podobnie jak na całym świecie, realizują różnorodne projekty charytatywne.
Ewa Urbaniak, dyrektorka zarządzająca fabryką L’Oréal Warsaw Plant / foto: materiały prasowe

Ewa Urbaniak

W L’Oréal Warsaw Plant pracowała od 2001 r., w 2007 r. stanęła na czele działu produkcji. Następnie to samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, a w 2013 r. została dyrektorką fabryki L’Oréal w Izraelu. W 2015 r. objęła stanowisko dyrektorki fabryki w Vorsino w Rosji, a od 2018 r. pełni funkcję dyrektorki zarządzającej L’Oréal Warsaw Plant.