Wprowadzenie zasady odpłatności za udział w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego przewiduje nowelizacja ustawy o listach zastawnych, nad którą pracuje w tej chwili rząd. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że zakłada ona również uruchomienie w bankach komercyjnych tzw. systemu ochrony instytucjonalnej, który ma podnieść bezpieczeństwo sektora.
Zgodnie z projektem szeregowi członkowie KNF otrzymywaliby co miesiąc równowartość średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pod warunkiem że wzięliby udział we wszystkich posiedzeniach. Nieobecność oznaczałaby obcięcie odpowiedniej części wynagrodzenia.