"Fundusze te pomogą osobom zwolnionym znaleźć nową pracę , a także odpowiednie szkolenia. Jest to bardzo konkretny wyraz solidarności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji" - powiedziała rzeczniczka Komisji Mina Andreeva.

Polska wystąpiła o wsparcie po zwolnieniu 1 079 pracowników przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland S.A. i jego dostawców. Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim województwa śląskiego. Działania współfinansowane z unijnego funduszu skierowane są do pracowników uznanych za najbardziej potrzebujących. Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim.