Reklama
– Zmniejszenie obciążeń podatkowych o ponad 700 mln zł poprawiłoby zysk netto spółki o 15–20 proc. (w 2020 r. wynosił 3,7 mld zł, po trzech kwartałach 2021 r. – 4,7 mld zł – red.). To całkiem sporo i mogłoby zwiększyć atrakcyjność spółki dla inwestorów – komentuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.
Dodaje, że sprzyjałoby też rozwojowi krajowych inwestycji, na które od kilku lat stawia spółka.
Kluczowa dla kondycji firmy i jej notowań wciąż będzie jednak sytuacja na globalnym rynku miedzi i srebra. – Można mieć jednak wątpliwości co do tego, czy rynek uzna pomysł zmiany podatkowej za wiarygodny. Najpóźniej w przyszłym roku będą wybory parlamentarne, więc powstaje pytanie, na ile zmiana uszczuplająca wpływy budżetowe będzie możliwa – dodaje Kozłowski.
Podatek od wielu lat ciąży wynikom KGHM. W 2021 r. spółka musiała wpłacić do budżetu ok. 2 mld zł. W 2022 r. obciążenie ma być niższe. Zmiany przewiduje autopoprawka rządu do projektu nowelizacji Polskiego Ładu, która jest w Sejmie. Zakłada ona zmianę w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Chodzi o stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oraz stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra. Od 2019 r. obie są uzależnione od średnich cen – odpowiednio – miedzi i srebra, co oznacza, że ich wzrost na rynkach powoduje wyższy podatek do zapłaty. W 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra mają być niższe o ok. 30 proc.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, Ministerstwo Finansów proponuje obniżkę, bo „obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali”. Słowem, podatek ogranicza konkurencyjność KGHM na rynkach światowych.
Z wyliczeń resortu finansów wynika, że podatnicy zapłacą niższy podatek o ok. 726 mln zł. Na tyle został oszacowany ubytek dochodów budżetu państwa. Niższe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r.
Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Obecnie została skierowana do I czytania w Sejmie. Będzie procedowana razem ze zmianami w Polskim Ładzie dotyczącymi zasad obliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów.