Przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych jest w stanie kupić prawie 3 734 litry paliwa za przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto.

Ceny paliw

Ceny paliw

źródło: Inne

Wynika to z niskiej ceny tego surowca i wysokich przeciętnych zarobków, które wynoszą w przeliczeniu na euro 2 464. Przeciętna siła nabywcza pensji Amerykanina jest ponad 7-krotnie większa, niż Polaka, który za swoją pensję jest w stanie kupić jedynie 504 litrów paliwa. 

W gorszej sytuacji niż Polacy są mieszkańcy Słowacji i Bułgarii, którzy za swoje wynagrodzenie mogą nabyć odpowiednio 475 i 244 litrów benzyny.

Wysoką siłą nabywczą mogą pochwalić się mieszkańcy Niemiec i Luksemburga. Nie wynika to z niskiej ceny paliwa, która jest porównywalna z funkcjonującą na rynku polskim, lecz z wysokich dochodów mieszkańców tych państw.

Przeciętny mieszkaniec Luksemburga zarabia 3 664 EUR netto miesięcznie, Niemiec 2 601 EUR, podczas gdy Polak zarabia jedynie 635 EUR.

Źródło: Wynagrodzenia.pl