Wzrost gospodarczy w IV kw. 2021 r. mógł przekroczyć nawet 7 proc. - takie są szacunki ekonomistów po piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Podał on, że produkcja sprzedana przemysłu była w grudniu o 16,7 proc. większa niż rok wcześniej, a przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom sprzed roku o 11,2 proc.
Sprzedaż urosła w 30 spośród 34 działów przemysłu. W produkcji metali był wzrost przekraczający 40 proc., a w chemikaliach i wyrobach chemicznych - o ponad 30 proc. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wynik całego przemysłu pociągnęła w górę energetyka. Tu realny (czyli biorący poprawkę na zmiany cen) wzrost sprzedaży sięgnął 54,2 proc. W przetwórstwie, które nie uwzględnia energetyki czy górnictwa, sprzedaż była o 13,9 proc. większa niż rok wcześniej.