Reklama
Z roku na rok rośnie rynek badań, certyfikatów i rankingów w różnych obszarach działalności firm. Organizacje pragną potwierdzić w ten sposób swoją wartość i atrakcyjność zarówno dla inwestorów, klientów, pracowników, jak i środowiska lokalnego. Patrząc z punktu widzenia pracownika czy kandydata, istotne jest posiadanie certyfikatu w dziedzinach HR. I tu również rynek oferuje ich pełną gamę. Jak wiele certyfikacji tak też wiele metod badawczych, na bazie których przyznawane są wyróżnienia, od badania opinii, satysfakcji, zaangażowania pracowników, czy zgłaszania najlepszych praktyk, po szczegółowe analizy obszarów zarządzania personelem w organizacji. W czasach, w których głównym wyzwaniem firm jest stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi oraz zaangażowaniu pracownika, fakt ten absolutnie nie dziwi. Jednak zanim organizacja podejmie decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania, powinna dokonać dogłębnej analizy oraz odpowiedzieć sobie na pytania:
• co chce uzyskać, dzięki zdobyciu danej nagrody,
• co chce poddać badaniu,
• jak takie działania wpisują się w strategię firmy,

Reklama
• jakie grupy powinny zostać poddane badaniu.
Niemniej istotne jest również zdefiniowanie długoterminowych planów związanych z uczestnictwem w tego rodzaju inicjatywach.

Program Top Employers

foto: materiały prasowe
Top Employers Institute od 31 lat ma na celu wzbogacanie świata pracy zgodnie ze swoją przewodnią ideą „For a better world of work”. Instytut został założony jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Przez pierwsze lata inspirował pracodawców publikacjami prezentującymi najlepsze organizacje oraz ich unikatowe praktyki związane z zarządzaniem ludźmi. W 2005 roku wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Dzisiaj Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w dziedzinie certyfikacji praktyk HRM, z programem certyfikacji, który umożliwia organizacjom przegląd, ocenę i doskonalenie środowiska pracy. Od ponad 10 lat funkcję CEO pełni David Plink.

Metodologia Top Employers

Top Employers Institute opracował unikalną, stosowaną w ten sam sposób na całym świecie, metodologię, dzięki której organizacje biorące udział w programie mogą być ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej. Dodatkową korzyścią jest również możliwość uzyskania obiektywnego benchmarku, dzięki zaawansowanemu dashboardowi z wynikami. Co roku zespół badawczy TEI wraz ze światowej klasy ekspertami HR dokonuje przeglądu metodologii i dostosowuje ją do zmieniających się warunków i trendów HR. Organizacje wypełniają Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR, który obejmuje wszystkie etapy cyklu życia pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji, on-boardingu przez zarządzanie wynikami, możliwości rozwoju i sukcesji, po elementy kultury organizacyjnej jak np. wartości i cele, networking, EVP, zrównoważony rozwój, well-being czy różnorodność. Aby uzyskać certyfikat i potwierdzić swój status jako Top Employer, organizacje muszą uzyskać określoną minimalną wymaganą liczbę punktów. Certyfikat Top Employer potwierdza wysokie zaangażowanie organizacji w zakresie wdrażania nowoczesnych praktyk HR i kreowanie kultury organizacyjnej pracodawcy z wyboru.

Jak zostać Top Employer

Z roku na rok liczba organizacji, dla których rozwój pracowników i ciągłe doskonalenie warunków pracy są czołowymi priorytetami, stale rośnie. W pierwszej edycji programu w Polsce, 13 lat temu, 14 firm uzyskało certyfikat, w ubiegłym roku 67, zaś w tym roku 73 firmy. Aby uzyskać certyfikat Top Employer, należy przejść przez czteroetapowy program oraz spełnić globalne standardy zarządzania kapitałem ludzkim. Wszystkie etapy programu zarządzane są według ściśle znormalizowanego procesu.
foto: materiały prasowe
KWESTIONARIUSZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK HR.
Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR oparty jest na międzynarodowym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i ok. 400 pytań. Dwie domeny, Steer i Shape, ukazują nadrzędne strategie z perspektywy organizacji. Attract, Develop oraz Engage badają cykl życia pracownika w organizacji. Unite obejmuje tematy, które stwarzają poczucie przynależności pracownika do organizacji.
WALIDACJA. Wszystkie odpowiedzi i dokumenty podlegają ocenie dokonywanej przez audytora HR a następnie weryfikowane podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej.
CERTYFIKACJA. Zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60 proc. wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrznych procesów, procedur, systemów i danych wykonywany przez niezależną zewnętrzną firmę konsultingową. Pod koniec roku organizacje otrzymują informację o statusie certyfikacji, którą mogą komunikować po oficjalnej uroczystości, która odbywa się w styczniu kolejnego roku.
FEEDBACK. Po uzyskaniu informacji o statusie certyfikacji organizacja otrzymuje dostęp do zaawansowanego dashboardu z wynikami, w którym może również generować raporty benchmarkingowe.

Jednak warto inwestować

Badania wykazały, że posiadanie certyfikatu Top Employer po prostu się opłaca. Cztery główne filary wartości certyfikatu to: BRAND, BENCHMARK, ALIGN, CONNECT.

Filar Brand umożliwia organizacjom wzmocnienie marki pracodawcy dzięki niezależnemu, szanowanemu i zaufanemu międzynarodowemu certyfikatowi Top Employers.

Organizacje mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując się (Benchmark) z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi Top Employers.
Dzięki filarowi wyrównywania (Align) umożliwiamy międzynarodowym organizacjom, które uczestniczą w programie w wielu krajach i regionach, przeprowadzanie wewnętrznych testów porównawczych, zapewniając, że ich strategie i praktyki HR są zoptymalizowane dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji na świecie.
I wreszcie łączymy (Connect) najlepszych pracodawców z całego świata, aby mogli dzielić się wiedzą i uczestniczyć w naszych wydarzeniach online i offline.
Organizacje, które biorą udział w programie certyfikacji Top Employer, uważają, że wiedza zdobyta podczas całego procesu, możliwość benchmarku, stanie się częścią międzynarodowej społeczności Top Employers, wspierają markę pracodawcy z wyboru. Od lat eksperci HR podkreślają, że posiadanie certyfikatu pomaga zwiększyć zaangażowanie pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych w firmach. Ponadto łatwiej jest im rekrutować kandydatów o wysokich kwalifikacjach, którzy odwołują się do certyfikacji w rozmowach rekrutacyjnych.
foto: materiały prasowe
Certyfikacja Top Employers jest rozpoznawana i uznawana wśród partnerów rekrutacyjnych m.in. biur karier czy agencji zatrudnienia, a oferty pracy obrandowane znakiem certyfikacji są lepiej widoczne na rynku. Drugi aspekt to możliwość porównania stopnia rozwoju swoich praktyk HR do wyników krajowych, kontynentalnych czy globalnych i możliwość ich rozwoju zgodnie ze światowymi trendami. Certyfikowane organizacje obserwują zmniejszoną rotację, wzrost retencji czy spadek wskaźnika absencji.
Katarzyna Konieczna,
Senior HR auditor
Top Employers Institute

Organizacje z certyfikatem Top Employer stawiają pracowników na pierwszym miejscu. Tworzą klimat i okoliczności do dobrego rozwoju, aby ludzie nabywali nowe umiejętności i mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał. Umiejętnie łączą rozwój technologii z działaniami well-being, realizację celów biznesowych z realizacją wartości. Gratuluję wszystkim Top Employers 2022 posiadania dalekosiężnej wizji i życzę dalszego rozwoju”.
David Plink, CEO Top Employers Institute