Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 2,00%, podał bank centralny. O godz. 16.00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

Stopa lombardowa wynosi więc nadal 3,00%, stopa depozytowa - 1,00%, a stopa redyskonta weksli - 2,25%, podano w komunikacie.

Większość (10 z 15) analityków ankietowanych przez agencję ISBnews oczekiwała dziś obniżki stóp procentowych o 25 pb. Jeden z ankietowanych ekonomistów spodziewał się przerwy w rozpoczętym w ub. miesiącu mini-cyklu obniżek, trzech sądzi, że w Radzie znajdzie się większość za cięciem o 50 pb, zaś jeden widzi niemal identyczne szanse na obniżkę o 25 lub 50 pb.

W październiku RPP obniżyła stopy procentowe o 50-100 pb - tj. do 2,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej (co było zaskoczeniem dla rynku). Rada napisała w swoim komunikacie, że nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływające informacje potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.