Po ostatnim kryzysie finansowym w strefie euro zaufanie do banków zostało mocno nadszarpnięte. Centralny europejski nadzór ma pomóc w odbudowie reputacji banków, ale przede wszystkim nie dopuścić do powtórki z kryzysu.

Europejski Bank Centralny będzie odtąd odpowiedzialny za 120 największych banków eurolandu. Będą one kontrolowane według jednolitych kryteriów. Dotychczasowe narodowe nadzory finansowe były bowiem oskarżane o zbytnią pobłażliwość w stosunku do swoich banków.

Europejski Bank Centralny przejmuje nadzór tylko na najważniejszymi instytucjami finansowymi, czyli takimi, które mają aktywa o wartości ponad 30 miliardów euro. Mniejsze banki nadal będą kontrolowane przez nadzorców narodowych.