Dane dotyczą wszystkich podmiotów, w tym ponad 3,4 mln osób prowadzących działalność gospodarczą. Wzrost ogólnej liczby firm nastąpił mimo wyrejestrowania w skali roku 190 tys. podmiotów. Liczba wykreśleń z rejestru była o niemal 12 proc. większa niż w 2020 r. - pierwszym roku pandemii. Od marca tylko raz liczba podmiotów z REGON była w ub.r. mniejsza niż rok wcześniej. Największa różnica na niekorzyść 2021 r. miała miejsce w grudniu, gdy z rejestru usunięto ponad 21 tys. pozycji.
„W grudniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 32,7 proc. więcej podmiotów niż przed miesiącem. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 34,6 proc.) oraz spółek (o 17,5 proc.)” - podał GUS. Był to ostatni miesiąc przed zmianami podatkowymi wprowadzanymi w ramach Polskiego Ładu.