Rozporządzenia wejdą w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, a pomoc na ich podstawie będzie mogła być udzielana do połowy 2021 r.

Pierwszy z projektów dotyczy dofinansowania na uzyskanie certyfikatów, które obowiązują na zagranicznych rynkach. "Pomoc może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, a także małym i średnim przedsiębiorcom, na uzyskanie certyfikatu wyrobu, ale także na przedłużenie jego ważności. Co ważne, specjalnie dla eksporterów na rynkach wschodnich rozszerzyliśmy możliwość uzyskania dotacji także na deklaracje zgodności, wymagane w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu” - powiedział Salomon. Rocznie przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie na uzyskanie certyfikatów w kwocie nie większej niż 50 tys. zł.

Drugi projekt odnosi się do dofinansowania konferencji, seminariów, warsztatów, które promują polski eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym przypadku nie ma górnej granicy dofinansowania. "To mogą być zarówno małe warsztaty dla kilkunastu firm, ale równie dobrze przedsięwzięcie dla kilkuset lub kilku tysięcy uczestników, w zależności od jego charakteru i skali" - wyjaśnił Salomon.

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

"To rozporządzenie będzie podstawą dla wsparcia grup przedsiębiorców - musi być ich co najmniej czterech, żeby mogli złożyć – za pośrednictwem koordynatora - wniosek o dofinansowanie i ubiegać się o dotację, np. na organizację udziału w zagranicznych targach. W ramach takiego programu promocji branżowej muszą być zrealizowane co najmniej dwa działania promocyjne, np. konferencja prasowa, prezentacja, budowa stoiska informacyjnego, szkolenie, czy warsztaty" - powiedział Salomon.

W tym przypadku na każdy projekt branżowy maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. zł. Jednocześnie przedsiębiorca, którzy jest uczestnikiem takiej misji, nie będzie mógł otrzymać więcej, niż 8 tys. zł.

Czwarty projekt rozporządzenia dotyczy udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia Salomon, chodzi o dofinansowanie wydania proeksportowych i zbiorowych wydawnictw, np. katalogów branżowych, czy poradników dla firm, które chcą działać na zagranicznych rynkach.

"Co do zasady wnioski trzeba będzie składać nie później, niż na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu. W tym roku ze względu na to, że jest już bardzo mało czasu na składanie wniosków, ten wymóg nie będzie obowiązywał" - podsumował.

Pomoc de minimis stanowi dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. (PAP)