Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny wzrosły we wszystkich analizowanych kategoriach. Skok najbardziej widoczny jest w zbożach, za które na skupie płaci się więcej niż w poprzednim roku w przedziale od 35 proc. (owies) do 63,4 proc. (żyto).
Przyczyną są najniższe od lat globalne zapasy ziarna spowodowane suszą w Brazylii, a także niższymi niż pierwotnie oczekiwano zbiorami w Kanadzie, Iranie czy Wielkiej Brytanii. Na wzrost cen mają też wpływ drożejące na całym świecie produkty wykorzystywane do produkcji nawozów i środki ochrony roślin. - Przyczyną wzrostów są ograniczenia podażowe na wielu rynkach rolnych, w warunkach większego niż przed rokiem popytu, a także rosnąca presja kosztów, wynikająca ze wzrostów cen surowców - potwierdza Mariusz Dziwulski, ekspert ds. rynków rolnych w PKO BP.