Wdrażanie ESG potrzebuje silnych i kreatywnych osobowości. Jedną z nich jest Dominika Bettman, była wieprezeska Siemensa w Polsce, a obecnie kierująca krajowym oddziałem Microsoftu. Nagrodzona została tytułem Wizjonerki Zielonej Transformacji

Siła osobowości i kreatywność to właśnie cechy, które skłoniły kapitułę konkursu Liderzy ESG do przyznania Dominice Bettman tytułu Wizjonerki Zielonej Transformacji. Tym laurem postanowiono wyróżnić charyzmatyczną osobę, która nie boi się podejmować odważnych działań związanych z ochroną środowiska. Jak podkreślali organizatorzy, rola lidera w popularyzacji pozytywnych postaw jest zawsze szczególnie istotna i pozwala nie tylko motywować innych do działania, ale też wyprzedzać epokę.
Takie działania doceniono w przypadku laureatki. W swojej książce „Technologiczne magnolie. Gdy większość z nas uwierzy, że dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze” zebrała wiedzę i przemyślenia dotyczące roli innowacji i technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnienia stabilnej, bezpiecznej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
Kapituła wskazała również, że jako prezeska Siemensa w Polsce Dominika Bettman doprowadziła do wprowadzenia w życie nowej, zrównoważonej strategii firmy. Zakłada ona podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które mają pozytywny wpływ nie tylko na biznes, ale również na ludzi oraz środowisko. „Dzięki jej działaniom Siemens dąży do osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha wartości, dokładając wszelkich starań do edukowania i transformowania swoich interesariuszy. Ambitny cel osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha wartości nakłada na partnerów i klientów Siemensa zobowiązanie do tego samego – ograniczenia własnego śladu węglowego, etycznego i zrównoważonego podejścia do biznesu” – podkreślono w uzasadnieniu decyzji kapituły konkursu.
Filary strategii Siemensa uwzględniają najważniejsze kwestie wpisane w skrót ESG. Zakładana w niej jest m.in. transformacja cyfrowa – poprzez digitalizację i automatyzację firma chce optymalizować swoje procesy, ale też redukować zużycie zasobów i energii. Powiązana z nią jest transformacja energetyczna rozumiana jako dążenie do dekarbonizacji i podnoszenie parametrów efektywności energetycznej w infrastrukturze przemysłowej, budynkowej i transportowej. Trzecim elementem jest z kolei rozbudowanie wewnętrznej kultury zrównoważonych działań, czyli dążenie do osiągnięcia zeroemisyjności własnej i całego łańcucha dostaw oraz wewnątrz organizacji.
Firma ma zatem wpływ również na inne podmioty. Siemens swoimi produktami bierze także udział w transformacji energetycznej polskich firm, ich fabryk, a także instytucji publicznych oraz samorządów. „Laureatka aktywnie udziela się w inicjatywach, które mają na celu podniesienie publicznej świadomości o konieczności transformacji gospodarczej, politycznej i społecznej w celu poprawy stanu klimatu i środowiska” – wskazała kapituła konkursu.
Za sprawą Dominiki Bettman także kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zostały na trwałe wpisane w DNA organizacji. W firmie powołano oficera ds. CSR oraz zespół ds. różnorodności i inkluzywności. Laureatka osobiście, ale też jako prezeska, angażuje się w aktywizację zawodową kobiet. Powołała Klub Kobiet Siemensa, od kilku lat wspiera też inicjatywę Siemensa „Inżynierki 4.0” mającą za zadanie wzmacnianie kompetencji studentek kierunków technicznych. Za jej sprawą Siemens nawiązał współpracę z uczelniami wyższymi (m.in. Politechniką Warszawską) i organizacjami przeciwdziałającymi wykluczeniu – by w dialogu ze światem nauki i NGO tworzyć rzeczywistość przyjazną i otwartą na wszystkich, a przez to promować różnorodność i kreować wartościowe kadry przyszłości.
Niebagatelny wpływ na postawy ludzi w firmie mają programy wspierające ich rozwój i samopoczucie – np. mentoring (wewnątrzfirmowy czy międzybranżowy), którego patronką i aktywną uczestniczką jest sama wyróżniona.
Dziękując za to wyróżnienie, Dominika Bettman podkreśliła, że w rozwoju technologicznym upatruje nadzieję. Jej zdaniem technologie nie tylko ułatwiają nam życie, ale też mogą przyjść z odsieczą w konfrontacji z najpoważniejszymi wzywaniami cywilizacyjnymi. „Nie postrzegam ich jako odczłowieczających wynalazków, a raczej jako narzędzia w rękach ludzi świadomych swojej odpowiedzialności za przyszłość świata, ziemi, klimatu i dobrostanu przyszłych pokoleń. Nie w samych innowacjach upatruję ewentualnych ryzyk, a w nas – ludziach, którzy je tworzą, wdrażają i z nich korzystają – napisała w liście do organizatorów.
Jej zdaniem, jeśli będziemy umieli korzystać z tych narzędzi, walnie przysłużą się do rozwiązania największych problemów współczesnego świata. „Wierzę, że mogą nam one posłużyć w dobrym celu. Tym najważniejszym – naprawy tego, co zniszczyliśmy przez dziesięciolecia bezrefleksyjnej eksploatacji, i zapewnienia dobrego życia kolejnym generacjom” – dodała.
Na koniec zwróciła się z apelem: „Zaprzyjaźnijmy się z technologią, miejmy na nią wpływ, czerpmy z niej to, co najlepsze dla wszystkich. Technologie są narzędziem i to od nas zależy, czy będą narzędziem zielonym. Ja jestem o tym głęboko przekonana” – podsumowała wizjonerka zielonej transformacji.
GRK

organizatorzy

fot. materiały prasowe