Według raportu do którego dotarł Wall Street Journal, wśród 25 instytucji, które muszą wzmocnić swoje kapitały, są włoskie, irlandzkie,greckie i austriackie banki. Nie ma z kolei przedstawicieli Francji i Niemiec.

Europejski Bank Centralny ma przedstawić pełny raport z "stres-testów" jutro. 4 listopada EBC przejmie funkcje nadzorcze nad największymi bankami Unii Europejskiej.