Osoby, które nie ukończyły 40 lat i prowadzą własne gospodarstwo, otrzymają z UE dopłatę do każdego hektara.
Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy system płatności bezpośrednich dla rolników. Jego obsługą, tak jak dotychczas, zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zmienią się natomiast rodzaje wsparcia, o które można się ubiegać, oraz wymogi, które trzeba spełnić. Określa je projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim mieszkańcy wsi będą się mogli starać o sześć rodzajów dopłat: jednolitą płatność obszarową (JPO), na zazielenienie, dla młodych rolników, związaną z produkcją, a także płatność dodatkową i przejściowe wsparcie krajowe.
Zasady przyznawania JPO się nie zmienią. Nadal będzie przysługiwała tym rolnikom, którzy prowadzą działalność na co najmniej 1 ha. Wyjątek będą stanowiły osoby, które mają poniżej hektara użytków rolnych, ale posiadają bydło, krowy, owce lub kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Szacowana stawka JPO wyniesie ok. 110 euro na każdy hektar.