Osoby, które nie ukończyły 40 lat i prowadzą własne gospodarstwo, otrzymają z UE dopłatę do każdego hektara.
Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy system płatności bezpośrednich dla rolników. Jego obsługą, tak jak dotychczas, zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zmienią się natomiast rodzaje wsparcia, o które można się ubiegać, oraz wymogi, które trzeba spełnić. Określa je projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim mieszkańcy wsi będą się mogli starać o sześć rodzajów dopłat: jednolitą płatność obszarową (JPO), na zazielenienie, dla młodych rolników, związaną z produkcją, a także płatność dodatkową i przejściowe wsparcie krajowe.
Zasady przyznawania JPO się nie zmienią. Nadal będzie przysługiwała tym rolnikom, którzy prowadzą działalność na co najmniej 1 ha. Wyjątek będą stanowiły osoby, które mają poniżej hektara użytków rolnych, ale posiadają bydło, krowy, owce lub kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Szacowana stawka JPO wyniesie ok. 110 euro na każdy hektar.
Nowością ma być uzależnienie otrzymywania części dopłat od dbania o środowisko naturalne. Nowy rodzaj wsparcia – na zazielenienie – otrzymają osoby, które w gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone i zachowują obszary proekologiczne. Szacunkowa stawka tej płatności to ok. 74 euro na hektar.
Większe niż inni dopłaty będą dostawać młodzi rolnicy. Oprócz specjalnej premii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 będą mogli otrzymać płatność bezpośrednią. Będzie ona przysługiwała osobie, która nie ukończyła 40 lat i prowadzi gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 50 ha. Dopłata do każdego hektara wyniesie ok. 62 euro.
Wnioski o wsparcie będzie przyjmować ARiMR.
– Rolnicy, którzy w tym roku ubiegali się o płatności bezpośrednie, na początku 2015 r. otrzymają od agencji wstępnie wypełniony wniosek wraz z instrukcją. Dokument będzie zawierał nowe elementy (w tym dodatkowe załączniki), jednak staraniem agencji było wypracowanie takiego formularza, by jego wypełnienie nie było zbytnim obciążeniem dla rolnika – zapewnia Marek Kassa, rzecznik prasowy ARiMR.
Natomiast osoby, które o dopłaty będą się ubiegały po raz pierwszy, będą mogły pobrać niewypełniony formularz w biurze powiatowym ARiMR lub z jej strony internetowej. Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przekazany do konsultacji społecznych