Poczta Polska rozważa wyjście z Banku Pocztowego (BP) - dowiedział się DGP z dwóch niezależnych źródeł. Ma to związek z kondycją finansową samego operatora, ale też kontrolowanego przez niego kredytodawcy.
Poczta miała w ubiegłym roku niemal 120 mln zł straty netto, i to pomimo prawie 420 mln zł otrzymanych dotacji. Wynik na sprzedaży, który jeszcze w 2019 r. był minimalnie nad kreską, w 2020 r. był prawie 366 mln zł na minusie. Państwowy operator logistyczny ma więc ograniczone możliwości dalszego zwiększania inwestycji w spółki zależne. A zasoby kapitałowe Banku Pocztowego są szczupłe.