Trzy czwarte Polaków twierdzi, że warto oszczędzać, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Ale 18 procent uważa odwrotnie. Fundacja Kronenberga i bank Citi Handlowy opublikowały siódmy raport na temat „Postaw Polaków wobec oszczędzania”.

Prezes fundacji Kronenberga, Krzysztof Kaczmar podkreśla, że ci mieszkańcy Polski, którzy nie oszczędzają, tłumaczą się najczęściej brakiem pieniędzy oraz systematyczności. Rozmówca Informacyjnej Agencji Radiowej przyznaje jednak, że finansowa świadomość Polaków rośnie, ale jednocześnie dodaje, że nie idą za tym konkretne działania. Regularnie oszczędza 12 procent Polaków.

To rekordowy odsetek, większy o 2 punkty procentowe niż w 2013 roku. 37 procent odkłada od czasu do czasu. Wciąż jednak prawie jedna piąta z nas uważa, że należy wydawać wszystko co się zarabia, a około 5 procent badanych zadeklarowało, że wydaje więcej niż wynosi ich dochód.

Tomasz Pol z banku Citi Handlowy w rozmowie z IAR wyjaśnia, że oszczędzamy małe kwoty. 46 procent badanych odkłada do 250 złotych miesięcznie. Tylko 3 procent respondentów zadeklarowało, że oszczędza powyżej 500 złotych miesięcznie.

Z portu wynika, że ponad połowa mieszkańców Polski żyje „od pierwszego do pierwszego”. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 osób powyżej 15. roku życia.