Produkty te nie były objęte embargiem na import unijnej żywności, wprowadzonym w sierpniu. Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert uzasadnił zakaz tym, że w ostatnich miesiącach wykryto w produktach mięsnych szkodliwe substancje i antybiotyki. Rozmowy, prowadzone w tej sprawie ze specjalistami z państw Unii nie przyniosły, według Dankwerta, rezultatów.

Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego poinformował też, że instytucja ta udaremniła przemyt do Rosji łącznie siedmiu i pół tysiąca ton wieprzowiny. Mięso próbowano przewieźć z Niemiec, Łotwy, Litwy, Białorusi i Kazachstanu.