"Osobiście nie widzę przestrzeni do dalszej obniżki stóp" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu obniżyła stopę referencyjną NBP o 50 pb do 2,00 proc., stopę lombardową obniżyła o 100 pb do 3,00 proc., stopę depozytową pozostawiła bez zmian na poziomie 1,00 proc., zaś stopę redyskonta weksli obniżyła o 50 pb do 2,25 proc. w skali rocznej.

W komunikacie po posiedzeniu Rada zapisała, że nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Kolejne, decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowane jest na 4-5 listopada