Elżbieta Bieńkowska chce ulżyć małym i średnim przedsiębiorstwom. Kandydatka na komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw mówiła o tym podczas przesłuchania przed Parlamentem Europejskim.

Była wicepremier zapowiedziała ograniczanie obciążeń administracyjnych i biurokracji. W tym celu zamierza m.in. dokonać przeglądu już istniejących regulacji oraz dokładnie sprawdzać te, które mają zostać wprowadzone. „Nie może być takiej sytuacji - powiedziała Elżbieta Bieńkowska - że jeśli z tych wcześniejszych badań wyjdzie, iż jakaś regulacja w jakikolwiek sposób podwyższy żądania biurokratyczne, zwiększa bariery, że taka regulacja wejdzie w życie".

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które - jak mówiła Elzbieta Bieńkowska - są podstawą gospodarki unijnej, to jedno z głównych celów przyszłej komisarz. Ponadto Bieńkowska zapowiada m.in. działania na rzecz zwiększania konkurencyjności unijnego przemysłu przez inwestycje i innowacje.