Wyzwanie pandemii COVID-19 wymaga zaangażowania wielu stron i otwartego dialogu. Spotykamy się tutaj, aby, między innymi, porozmawiać o ciągłych wysiłkach na rzecz pełnego opanowania pandemii i ocenić, w jaki sposób możemy wykorzystać niektóre wnioski z tego okresu, abyśmy mogli przewidywać i jak najlepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami w zakresie ochrony zdrowia. To dla nas bardzo istotne, ponieważ w MSD od samego początku pandemii angażujemy się w walkę z COVID-19, skupiając się na zapewnieniu ciągłości dostaw naszych leków, zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz badaniach i rozwoju nowatorskiego leku na COVID-19, który jest również badany tutaj w Polsce.

Jaka jest rola rządów we wspieraniu odkryć naukowych w ochronie zdrowia?

Strona publiczna jest ważnym partnerem w rozwoju i dostępie do innowacyjnych leków i szczepionek. Z jednej strony to publiczny płatnik udostępnia w drodze refundacji innowacyjne terapie medyczne szerokiemu gronu pacjentów. Z drugiej strony to właśnie współpraca państwa z sektorem biznesu często prowadzi do nowych odkryć naukowych i rozwoju nowych terapii. W MSD jesteśmy zaangażowani we współpracę z rządem i budowanie partnerstwa z administracją publiczną w celu optymalizacji wyników zdrowotnych pacjentów. Nasz wkład w badania kliniczne w Polsce sprawił, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał naszej firmy status ośrodka badawczo-rozwojowego. Taki status posiadają tylko nieliczne firmy w Polsce.

Czy w najbliższej przyszłości możemy oczekiwać rewolucyjnych odkryć w farmaceutyce?

Nasze zaangażowanie w badania i rozwój nigdy nie było silniejsze i bardzo cieszą nas aktualnie prowadzone badania MSD. Na przykład immunoterapia w onkologii wkracza na grunt coraz większej liczby wskazań. Nieustannie prowadzimy badania i pracujemy nad nowymi innowacyjnymi lekami. W 2020 r. firma MSD zainwestowała na całym świecie 13,6 mld dol. w badania i rozwój. To ogromny strumień pieniędzy przeznaczony na innowacje w nowe terapie, które poprawią jakość życia ludzi na całym świecie.

Nad jakimi projektami aktualnie pracuje MSD?

Nieustannie intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych innowacyjnych terapii dla pacjentów i jesteśmy zaangażowani w umacnianie naszej obecności w Polsce. Rocznie prowadzimy w Polsce ponad 120 badań klinicznych, głównie w zakresie onkologii, szczepionek, lecznictwa szpitalnego i cukrzycy. MSD pracuje również nad zwalczaniem wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, który jest przyczyną m.in. większości nowotworów szyjki macicy.

Angażujemy się też w badania i rozwój nowatorskiego leku przeciwwirusowego, który mam pomóc w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Wpisuje się to w nasze niezachwiane zobowiązanie wobec pacjentów. Firma MSD działa w Polsce od 30 lat, w tym od 1993 roku z zakresie badań klinicznych.

W 2020 r. wydatki wewnętrzne MSD na działalność badawczo-rozwojową w Polsce wyniosły ponad 120 mln zł.

Czy MSD planuje nowe inwestycje w Polsce? Jakie są warunki sprzyjające wyborowi naszego kraju?

Mamy silną pozycję w Polsce i planujemy ją zwiększyć. Polska to przede wszystkim kraj doskonałych ekspertów i dobrze wyszkolonej kadry. To dla nas znacząca wartość dodana, która sprawia, że chcemy tu inwestować. W Warszawie mamy już Centrum Zarządzania Danymi – jedno z sześciu tego typu centrów MSD i drugie co do wielkości na świecie.

Warto również wspomnieć o innej gałęzi działalności MSD w Polsce – zdrowiu zwierząt. MSD Animal Health Intelligence posiada pod Poznaniem nowoczesny zakład produkcyjny, w którym pracuje 200 osób. Jest największym producentem identyfikatorów dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących w Polsce i kieruje 95 proc. swojej produkcji na rynki światowe.

Wszystko to pokazuje, że nasze zaangażowanie na przestrzeni 30 ostatnich lat oraz zobowiązanie na przyszłość pozostają niezmienne.

EF

foto: materiały prasowe