Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że zadłużenie branży budowlanej to 1,8 mld zł, z czego ponad połowa – ok. 940 mln zł – przypada na jednoosobowe działalności gospodarcze. Badanie KRD wskazuje, że firmy budowlane w największym stopniu doświadczają nierzetelności płatniczej. Co dziesiąty przedsiębiorca z tej branży skarży się, że faktury płacone przez kontrahentów po terminie stanowią ponad połowę wszystkich faktur w przedsiębiorstwie. Zaś co drugi podmiot przyznaje, że nawet 25 proc. jego kontrahentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zapłaciło w ogóle za wykonaną usługę.
Obecne zadłużenie nie bije rekordów z września ubiegłego roku, ale pomimo ożywienia gospodarki utrzymuje się na dość wysokim poziomie.