Ubiegłoroczne obniżki stóp procentowych sprawiły, że najmniejsze banki – o sumie bilansowej do 100 mln zł – znalazły się na progu rentowności. Jeszcze w 2019 r. miały średnio 3-proc. stopę zwrotu z kapitału. Teraz na tym poziomie są banki dysponujące aktywami w przedziale od 100 do 500 mln zł. To najliczniejsza grupa – takich instytucji jest ponad 350.
Cały czas w relatywnie najlepszej kondycji są największe banki – o aktywach przekraczających 1 mld zł. Tam rentowność utrzymała się powyżej granicy 5 proc. Wprawdzie w dużej grupie banków wyniki się pogorszyły, ale największy w sektorze BS w Krakowie wyszedł w ubiegłym roku ze straty.
Od rentowności banków zależy możliwość zwiększania bazy kapitałowej i rozwoju akcji kredytowej. W niemal połowie banków spółdzielczych wartość kredytów w ubiegłym roku się obniżyła. ©℗
Reklama