Stabilność europejskiego systemu finansowego oraz wypracowanie wskazań dla rozwiązań systemowych umożliwiających bezpieczny i zrównoważony rozwój będą główną treścią rozpoczynającego się w poniedziałek Europejskiego Kongresu Finansowego

Sopocka impreza zgromadzi czołowych ekspertów w dziedzinie ekonomii, finansów i nauk społecznych oraz wybitnych liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. W ciągu trzech dni obrad ponad 150 specjalistów w swoich dziedzinach będzie dyskutować o odpowiedzialności w finansach, scenariuszach gospodarczych dla Europy, odbudowie wartości w gospodarce po kryzysie pandemicznym, roli banków, instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji w procesie wychodzenia z pandemii oraz o wyzwaniach dla edukacji, pracodawców i pracowników. Ważnym tematem będzie także wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę. Uczestnicy zastanowią się także nad tym, jaką rolę może odegrać konsument w budowaniu pokryzysowej ekonomii.
Punktem wyjścia do dyskusji jest świadomość, że już od dłuższego czasu rządy państw, a także prywatne przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe instytucje prowadzą zieloną i cyfrową transformację. Zdawało się, że przebiega ona szybko, ale pandemia, z którą zmagamy się od półtora roku, zadziałała jako swoisty akcelerator tych procesów. Dlatego odbudowa gospodarki po koronakryzysie będzie polegała na szybszych i skuteczniejszych zielonych oraz cyfrowych zmianach zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Ten proces już się zaczął, a europejski program odbudowy zakłada, że wzmacnianie odporności krajów członkowskich będzie opierało się w większości na digitalizacji oraz transformacji ekologicznej. Do tego stosują się rządy w swoich krajowych planach odbudowy.
Skuteczne wykorzystanie europejskich funduszy w naszym kraju oprze się na zdolnościach, wiedzy i kompetencjach fachowców, którzy tę transformację przeprowadzą. Ważne, by myśleli po nowemu, byli otwarci i kreatywni. Dlatego hasłem przewodnim Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021 r. brzmi: „Finanse w odmienionej rzeczywistości”. A organizatorzy podkreślają, że musimy być gotowi do konfrontacji z zupełnie nowymi wyzwaniami gospodarczymi, bo pewne jest, że nie będzie już powrotu do biznesu, jaki znaliśmy. Zyskaliśmy jednak szansę na wielkie przyspieszenie gospodarczych przemian.
Ważnym gościem specjalnym tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego będzie prof. Dan Breznitz, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii innowacyjności, kierujący katedrą badań nad innowacjami na Uniwersytecie w Toronto. Jest on także doradcą ds. polityki innowacyjności rządów państwowych, władz lokalnych, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych korporacji. Pierwszego dnia kongresu omówi on strategie innowacyjności i trendy w innowacjach.
Kongres zakończy ogłoszenie rekomendacji, co nada wydarzeniu także praktyczny wymiar. Będą one rezultatem debat i paneli, ale też całorocznej pracy Rady Programowej Kongresu wspieranej przez zapraszanych do współpracy ekspertów.
AO