Sopocka impreza zgromadzi czołowych ekspertów w dziedzinie ekonomii, finansów i nauk społecznych oraz wybitnych liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. W ciągu trzech dni obrad ponad 150 specjalistów w swoich dziedzinach będzie dyskutować o odpowiedzialności w finansach, scenariuszach gospodarczych dla Europy, odbudowie wartości w gospodarce po kryzysie pandemicznym, roli banków, instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji w procesie wychodzenia z pandemii oraz o wyzwaniach dla edukacji, pracodawców i pracowników. Ważnym tematem będzie także wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę. Uczestnicy zastanowią się także nad tym, jaką rolę może odegrać konsument w budowaniu pokryzysowej ekonomii.
Punktem wyjścia do dyskusji jest świadomość, że już od dłuższego czasu rządy państw, a także prywatne przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe instytucje prowadzą zieloną i cyfrową transformację. Zdawało się, że przebiega ona szybko, ale pandemia, z którą zmagamy się od półtora roku, zadziałała jako swoisty akcelerator tych procesów. Dlatego odbudowa gospodarki po koronakryzysie będzie polegała na szybszych i skuteczniejszych zielonych oraz cyfrowych zmianach zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Ten proces już się zaczął, a europejski program odbudowy zakłada, że wzmacnianie odporności krajów członkowskich będzie opierało się w większości na digitalizacji oraz transformacji ekologicznej. Do tego stosują się rządy w swoich krajowych planach odbudowy.