Kontynuacja inwestycji służących maksymalizacji produkcji węgla koksowego, aktualizacja strategii Grupy oraz zakończenie sporów zbiorowych w firmie wskazuje wśród priorytetów nowego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej na najbliższe miesiące prezes firmy Tomasz Cudny.

„Otoczenie rynkowe JSW podlega dynamicznym zmianom. Europejski Zielony Ład i Polski Ład to dwa olbrzymie projekty gospodarcze, w których musimy określić swoje miejsce. Dlatego teraz trzeba skoncentrować się na zaktualizowaniu strategii Grupy JSW” – powiedział PAP prezes w kuluarach 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Tomasz Cudny, który stanął na czele zarządu JSW w ostatnich dniach sierpnia, chciałby przedstawić zaktualizowaną strategię Grupy w pierwszej połowie przyszłego roku. Wcześniej nowy szef jastrzębskiej spółki chciałby porozumieć się ze stroną społeczną, wygaszając spory zbiorowe na tle płacowym.

„Trwają rozmowy o postulatach strony społecznej. Pierwsze spotkanie było bardzo konstruktywne. Chcę jak najszybciej doprowadzić do zakończenia trzech sporów zbiorowych” – zapowiedział prezes JSW, nie podając szczegółów możliwego kompromisu.

Od 1 lipca tego roku płace w JSW wzrosły o 3,4 proc. Reprezentatywne organizacje związkowe uważają, że powinny wzrosnąć o 6 proc., domagają się także kilkutysięcznych jednorazowych świadczeń, wyrównujących brak podwyżek w poprzednich latach.

„Zapewniam, że temat wynagrodzeń będzie traktowany przez zarząd bardzo poważnie, trzeba jednak pamiętać, iż nawet najbardziej uzasadnione oczekiwania strony społecznej można zaspokoić tylko wtedy, gdy firmę na to stać” – zastrzegł Tomasz Cudny, wyrażając przekonanie, że wspólnie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi nowy zarząd JSW znajdzie rozwiązanie korzystne dla załogi i dla spółki.

Prezes podtrzymał wcześniejsze założenia, że w tym roku grupa kapitałowa JSW wyda na inwestycje ok. 2,6 mld zł, w tym ok. 2 mld zł w samej JSW. „Plan w tym zakresie na 2021 rok nie zmienił się” – zapewnił prezes, podkreślając potrzebę kontynuacji strategicznych inwestycji, m.in. budowy nowej kopalni Jastrzębie-Bzie, skąd pierwszy węgiel koksowy ma pojawić się w końcu tego roku.

„Jeżeli mamy umocnić pozycję JSW w systemie gospodarki krajowej i unijnej, powinniśmy maksymalnie zwiększyć udział węgla koksowego w ogólnej produkcji. To wymaga inwestycji” – ocenił Tomasz Cudny. Zapowiedział, że kierunek maksymalizacji produkcji węgla koksowego, stanowiącego obecnie około trzech czwartych całego wydobycia, zostanie utrzymany w zaktualizowanej strategii. Zastrzegł, iż „w górnictwie nie ma genialnych planów dających natychmiastowy sukces”.

Prezes ocenił, że JSW wciąż działa w niestabilnej sytuacji rynkowej. „Teraz mamy do czynienia z szybkim wzrostem cen węgla koksowego. Sądzę, że wkrótce będziemy odczuwać dobrą koniunkturę. Opóźnienie, z jakim spółka odczuwa pozytywne skutki ożywienia rynkowego, wynika z systemu zawierania kontraktów” – wyjaśnił Cudny, wyrażając przekonanie o poprawie wyników ekonomicznych JSW w kolejnych kwartałach.

Przypomniał, że JSW, która zamknęła miniony rok ponad 1,5-miliardową stratą, ma za sobą trudny czas kryzysu na rynku węgla koksowego oraz kryzysu wywołanego przez pandemię.

„Oba negatywne zjawiska nałożyły się na siebie i dlatego nasza kondycja finansowa jest gorsza niż żylibyśmy sobie. Idealną sytuacją byłaby długoterminowa stabilizacja cen na poziomie pozwalającym systematycznie spłacać zobowiązania, realizować plany inwestycyjne i zapewnić załodze godne wynagrodzenie za wydajną pracę, a akcjonariuszom perspektywy na zysk na bardzo dobrym poziomie” – powiedział prezes JSW.

„Niestety, to idealny model. Nie możemy żyć akonto przyszłych sukcesów. Stać nas na tyle, ile aktualnie wypracowaliśmy” – dodał Tomasz Cudny, zapewniając, iż obecnie sytuacja JSW jest stabilna, a wyniki kolejnych kwartałów potwierdzają zmniejszanie strat.

Pytany o potencjalne zagrożenia dla kondycji JSW, prezes wymienił nagłe załamanie koniunktury, możliwe negatywne skutki zapowiadanej kolejnej fali pandemii oraz nieprzewidziane trudności geologiczno-górnicze w kopalniach. „W perspektywie kilku lat wielką niewiadomą jest unijna polityka wobec emisji metanu. Objecie jej opłatami na pewno pogorszyłoby naszą kondycję finansową” – ocenił prezes.

Zdementował pojawiające się informacje dotyczące potencjalnego zainteresowania JSW innymi kopalniami, gdzie mogą znajdować się złoża węgla koksowego. W tym kontekście wymieniana była należąca do Polskiej Grupy Górniczej kopalnia Bielszowice (część kopalni Ruda), gdzie w ostatnim czasie analizowano możliwość przyszłej eksploatacji węgla koksowego.

„Mamy swoje kopalnie, w które musimy inwestować, skupiamy się na udostępnianiu własnych złóż” – powiedział prezes JSW.

Tomasz Cudny w przeszłości był m.in. prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Tauronu Wydobycie. Ta ostatnia spółka spiera się z należącym do Grupy JSW Przedsiębiorstwem Budowy Szybów w sprawie szybu Grzegorz w Jaworznie, który dla Taurona buduje PBSz. Pytany o potencjalny konflikt interesów w tej sprawie, prezes JSW podkreślił, że jego nominacja na szefa JSW nie narusza żadnego zapisu Kodeksu spółek handlowych.

"Publicznie gwarantuję, że choć nie ma tu sprzeczności interesów, wstrzymam się od głosu w sytuacjach, które mogłyby stwarzać choć cień jakichkolwiek podejrzeń. Taka informacja będzie zawarta w protokołach z posiedzeń zarządu. W tym przypadku zasadę zakazującą reprezentowania sprzecznych interesów traktuję znacznie szerzej niż nakazują to najostrzejsze interpretacje tych norm prawnych” – zapewnił PAP nowy prezes JSW.