Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała w piątek Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jak podała JSW, Cudny zacznie pełnić tę funkcję w sobotę 28 sierpnia br.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Cudnemu pełnienie obowiązków wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych oraz wiceprezesa ds. rozwoju. Pierwszą z tych funkcji Cudny ma pełnić do 31 sierpnia br. (1 września obejmie ją wyłoniony we wcześniejszym postępowaniu Edward Paździorko – PAP), drugą - do powołania nowego wiceprezesa ds. rozwoju.

Poprzednio, od sierpnia 2019 r. do czasu rezygnacji w lutym br., Tomasz Cudny był prezesem Tauronu Wydobycie (13 lutego br. na jego miejsce został powołany Jacek Pytel). W przeszłości Cudny był też m.in. prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego i prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Cudny był jednym z siedmiu kandydatów, których oferty złożono w ogłoszonym ponad dwa tygodnie temu konkursie na stanowisko prezesa JSW. Po weryfikacji kryteriów formalnych Rada Nadzorcza zapowiedziała na piątek rozmowy z czterema spełniającymi je kandydatami.

Było to ponowione postępowanie kwalifikacyjne na szefa JSW. Wcześniejsze, ogłoszone 12 lipca, dotyczyło stanowiska prezesa JSW oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

30 lipca br. rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW odpowiada za handel, Roberta Ostrowskiego, który od 3 sierpnia zajmuje się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który 1 września obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nie wyłoniła wówczas nowego prezesa JSW - jego obowiązki pełni (do czasu powołania nowego prezesa) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. 30 lipca Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Obowiązki wiceprezesa JSW ds. rozwoju, który również nie został dotąd wybrany, pełnił dotąd wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

9 lipca Rada Nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z Rady prof. Stanisławowi Pruskowi. Ze stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju odwołano Tomasza Dudę, zaś z funkcji wiceprezesa ds. handlu - Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy ekonomiczne Jarosław Jędrysek, sam zrezygnował ze stanowiska, jako powód podając przyczyny osobiste. Dymisji Piontek i Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

Pierwsze półrocze br. grupa JSW zamknęła stratą netto rzędu 330,5 mln zł. W porównywalnym okresie przed rokiem grupa miała 973,8 mln zł straty.

W pierwszym półroczu br. kopalnie spółki wyprodukowały 6,8 mln ton węgla, wobec 6,7 mln ton w porównywalnym okresie przed rokiem. W strukturze produkcji 5,5 mln ton stanowił węgiel koksowy, a 1,4 mln ton - węgiel energetyczny. Należące do Grupy JSW koksownie wytworzyły w pierwszym półroczu br. 1,8 mln ton koksu (rok wcześniej ok. 1.6 mln ton). (PAP)