Aż 94 proc. menedżerów jest zdania, że znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju dla ich organizacji wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z najnowszego raportu „Menedżerowie CSR”. – To badanie jest głosem profesjonalistów. Według nich czynnikami, które najmocniej wpłynęły na popularyzację koncepcji CSR, jest osobiste zaangażowanie pojedynczych pracowników, w tym osób zarządzających – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest autorem raportu. Podkreśla, że jako równie ważna przyczyna wskazywana jest też obecność międzynarodowych korporacji wyznaczających standardy w zarządzaniu, do których aspirują rodzime przedsiębiorstwa.
Efekt kuli śnieżnej