W ubiegłym roku pandemia COVID-19 zmusiła organizatorów wydarzenia do ograniczenia skali przedsięwzięcia. W konsekwencji przyjęto tylko 1,8 tys. osób. Z uznaniem o organizacji konferencji
w tak trudnych okolicznościach pisał Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Podczas gdy jego pierwowzór, Forum w szwajcarskim Davos, zostało odwołane z powodu pandemii, Polacy utrzymali swoje „Davos wschodu” – podkreślali wówczas niemieccy dziennikarze.

Po ubiegłorocznych problemach nie ma już jednak prawie śladu. – Liczba gości na konferencji przekracza 3 tysiące i zbliża się do poziomu z roku 2019, gdy mieliśmy zaszczyt przyjąć najwięcej uczestników. To pokazuje, że goście chcą się ze sobą spotkać i rozmawiać. W tym roku również przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia gościom bezpieczeństwa. Weryfikujemy szczepienia, umożliwiamy przeprowadzenie badań na miejscu. Do dyspozycji gości będą środki ochronne, dezynfekcja. Zapewnimy odpowiednie odstępy i maseczki – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Jak informują organizatorzy konferencji, aż jedna czwarta uczestników Forum Ekonomicznego przyjedzie zza granicy. Przez trzy dni FE odbędzie się 370 paneli, debat i wydarzeń towarzyszących. Przebieg konferencji będą relacjonować wszystkie główne media ogólnopolskie oraz liczne redakcje zagraniczne. Do Karpacza przyjedzie ponad 400 dziennikarzy, którzy na bieżąco będą śledzić przebieg spotkań.

Lista VIP-ów

Forum Ekonomiczne tradycyjnie jest miejscem, w którym decyduje się o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. W tym roku wśród najważniejszych gości FE pojawią się liczni przedstawiciele polskiego rządu – zapowiadają gospodarze imprezy.

Kto pojawi się w Karpaczu? Wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński oraz były marszałek Senatu Stanisław Karczewski wezmą udział w panelu „Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla – korzyści dla Polski”. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin będzie uczestniczyć w panelu „Made in Poland”. W dyskusji „Europejski transport na miarę XXI w.” swój udział zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zasiądzie wśród uczestników debaty „W poszukiwaniu polskiej recepty na neutralność klimatyczną”. Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej weźmie udział w panelu „Polityka fiskalna w najbliższych latach”. W dyskusji „Polityka rodzinna wobec współczesnych przemian” swój udział zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Uczestnikiem Forum Ochrony Zdrowia będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi zasiądzie w panelu „Wspólna Polityka Rolna - dzieli czy łączy?”. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau będzie uczestnikiem debaty „Bezpieczeństwo jest kluczowe – główne wyzwania w regionie”. W dyskusji „Strategia Karpacka. Krajowy Plan Odbudowy. Plan Odbudowy dla Europy” weźmie zaś udział minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Swój udział w XXX Forum Ekonomicznym zapowiedzieli również liczni przedstawiciele europejskiego życia politycznego. Vladimir Rakhmanin, Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Reorganizacja systemu żywności – jak powstrzymać głód i ochronić środowisko”. Gościem panelu poświęconego reformie Polityki Rolnej Unii Europejskiej będzie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Natomiast w dyskusji „Prywatyzacja przemysłu kosmicznego” wystąpi Christian Hauglie-Hanssen, prezes Norweskiej Agencji Kosmicznej. W panelu dyskusyjnym „Nowy ład na Kaukazie Południowym po wojnie
w Karabachu” weźmie udział Hannes Swoboda, prezes Międzynarodowego Instytutu Pokoju. Ponadto
w wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. Richard Tice, lider Partii Reform UK oraz Manuel Pulgar-Vidal, lider WWF.

Spotkanie nie tylko merytoryczne

XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 7-9 września. W ciągu trzech dni konferencji - poza spotkaniami merytorycznymi - odbędą się również liczne wydarzenia kulturalne: spotkania autorskie, koncerty oraz pokazy filmów. Ponadto w drugim i trzecim dniu Forum goście będą mogli skorzystać z programu rekreacyjnego. W jego ramach odwiedzą atrakcyjne turystycznie i ważne historycznie miejsca regionu.

Od 2020 Forum Ekonomiczne odbywa się w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Region oferuje liczne atrakcje przyrodnicze takie jak górskie pasmo Sudetów z Karkonoszami i masywem Snieżnika. Powodzeniem wśród kuracjuszy z kraju i zza granicy cieszy się kilkanaście uzdrowisk, znanych ze swoich wód mineralnych. Mekką polskich narciarzy biegowych są leżące w regionie Jakuszyce, a wspinacze korzystają z wielu udostępnionych skał. Popularnymi atrakcjami turystycznymi są zabytki techniki i architektury, np. udostępniana do zwiedzania nieczynna kopalnia w Złotym Stoku czy wpisane na listę UNESCO Kościoły Pokoju. Wiele zabytków można odnaleźć również w stolicy oraz największym mieście regionu – we Wrocławiu. Dolny Śląsk to region o dużym znaczeniu gospodarczym, który odpowiada za ponad 8 proc. PKB Polski. Na terenie województwa działają liczne przedsiębiorstwa, w tym wiele reprezentujących globalne marki. Wydobywa się tu liczne surowce mineralne. Dumą regionu są największe w Europie złoża miedzi i srebra.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem jest województwo dolnośląskie.

foto: materiały prasowe