Jak można w prostych słowach wytłumaczyć, na czym polega ESG?

ESG to odpowiedź przedsiębiorstw na wyzwania związane z wpływem na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. To szereg procesów zachodzących wewnątrz firmy związanych prowadzeniem działalności w sposób zrównoważony. Taki kierunek działań obrała Unia Europejska – przygotowując Zielony Ład, który ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy promując działania na rzecz równego traktowania i poszanowanie praw pracowniczych oraz efektywne zarządzania organizacjami. Tak jak rynki kapitałowe na całym świecie zasilają gospodarkę, tak samo mogą wspierać i wspierają zieloną transformację.
Na kwestie ESG można też patrzyć przez pryzmat pozyskania kapitału. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na działania firm w tym obszarze, choćby po to, by zminimalizować ewentualne ryzyka związane z inwestycją.

Informowanie o ESG staje się wymaganym przez regulatorów standardem.

Tomasz Wiśniewski doktor nauk ekonomicznych; wicedyrektor działu rozwoju produktów informacyjnych i indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA / foto: materiały prasowe
Od 2017 r. obowiązującą regulacją jest dyrektywa o raportowaniu danych niefinansowych (NFRD). W Polsce została implementowana w ramach ustawy o rachunkowości. Dyrektywa ta dotyczy największych firm pod względem liczby zatrudnianych pracowników, sumy bilansowej lub osiąganych przychodów netto. Na horyzoncie mamy jednak dwa kolejne akty: regulacje SFRD, dotyczące instytucji finansowych zajmujących się inwestowaniem oraz CSRD, czyli aktualizację dyrektywy NFRD. Zgodnie z wymogami SFRD od 2023 r. firmy inwestycyjne będą musiały prezentować dane ESG dotyczące swoich portfeli. Ale żeby mogły to zrobić, muszą otrzymać informacje od podmiotów, w które zainwestowały.

Co z CSRD, czyli aktualizacją dotychczasowych regulacji NFRD?

Ten wymóg będzie dużo większym wyzwaniem, bo nowa regulacja nie tylko określa spójne zasady raportowania, ale przede wszystkim rozszerza katalog podmiotów objętych jej wymogami. Już od 2023 r. obowiązek raportowania będzie spoczywał na dużych spółkach. Natomiast od stycznia 2026 r. CSRD będzie też zawierała konkretne, a nie tak jak dotychczas dość ogólne, zasady mówiące o tym, jakie udostępniać dane. A to oznacza, że raporty poszczególnych firm wreszcie staną się porównywalne, bo dziś bywa z tym różnie – obowiązują różne standardy, a same firmy mogą nimi żonglować na przestrzeni lat.

Jak giełda może pomóc firmom zainteresowanym ESG?

Chcemy przygotować spółki do nowych wyzwań. Organizujemy szkolenia dla analityków i zarządzających, a z czasem planujemy również podobne działania skierowane do inwestorów indywidualnych. Organizujemy konferencje czy akcje promocyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ESG. Co więcej, udostępniamy nowe produkty. Respect Indeks do 2019 r. obejmował spółki publikujące dane niefinansowe według określonych wymogów. Obecnie w jego miejsce działa WIG-ESG obejmujący spółki z WIG20 i mWIG40, których udział zależy od skoringu ESG. Sukcesywnie chcemy rozszerzać liczbę produktów inwestycyjnych dotyczących tej tematyki. Inwestycje zrównoważone to globalny trend.

Giełda jest zaangażowana w przygotowanie konkursu Liderzy ESG. Do kogo jest skierowany?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku krajowym – zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Nie ma ograniczeń co do ich specyfiki – poprzez różne kategorie nagród chcemy docenić podmioty z perspektywy ich działalności. Nie wymagamy, by spółka opracowała raport niefinansowy przed przystąpieniem do konkursu. Wystarczy, że podejmie działania w węższym zakresie, np. wprowadzi strategię, zrealizuje interesujący projekt edukacyjny.

Firmy, które nie wygrają, mogą się obawiać, że negatywnie odbije się to na ich reputacji.

W podsumowaniu ogłaszamy jedynie zwycięzców. Ewentualny brak sukcesu należy zatem interpretować jako wskazówkę na przyszłość. Najważniejsze jest zgłoszenie swojego udział w konkursie. Zdobyte doświadczenia będą procentować.
grk

Organizatorzy

liderzy ESG / foto: materiały prasowe