Rentowność obrotu netto, czyli stosunek wyniku netto do przychodów, wzrosła w I półroczu do 5,8 proc. – wynika z danych dotyczących dużych firm niefinansowych, jakie w poniedziałek opublikował Główny Urząd Statystyczny. To rekordowy poziom przynajmniej od 2001 r. Wysoka rentowność charakteryzowała firmy już w I kw. Wiosną udało się ją jeszcze poprawić.
„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 7,5 do 15,9 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,2 do 10,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (z 0,6 do 4,1 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z minus 2,9 do plus 0,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (z 3,2 do 6,3 proc.)” – podał GUS. Statystycy mówią też o wyraźnej poprawie rentowności w zakwaterowaniu i gastronomii, ale nadal jest ona na 2,4-procentowym minusie.
W II kw. firmy zanotowały 30-procentowy wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., który stał pod znakiem pierwszej fali pandemii. W obecnych wynikach przedsiębiorstw nie ma już po niej śladu. Wysoki wzrost to nie tylko efekt statystyczny – odrabiania ubiegłorocznych spadków. W porównaniu z II kw. 2019 r., czyli okresem, w którym o koronawirusie jeszcze nie było w ogóle mowy, przychody urosły o 20 proc.
Niemal o jedną piątą wyniósł wzrost przychodów firm w całym I półroczu.
Z danych GUS można wnioskować, że firmy odczuwają wzrost cen materiałów i półproduktów. Zużycie materiałów to jedyna kategoria, której udział w strukturze kosztów się zwiększył. Może to być jednak również odbicie wzrostu aktywności – w ubiegłym roku wstrzymywanie produkcji skutkowało ograniczeniem zużycia materiałów przy utrzymaniu kosztów stałych. W porównaniu z ub.r. spadł udział wynagrodzeń w kosztach firm. To z kolei wskazówka, że presja płacowa nie odbija się negatywnie na rezultatach przedsiębiorstw.
„W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 67,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,9 proc. wyższe niż przed rokiem (w I półroczu ub.r. odnotowano spadek o 6,1 proc.). W I kw. br. wzrost do analogicznego okresu ub.r. wyniósł 4,6 proc.” – poinformował GUS. To zapowiedź dobrego wyniku inwestycji w całej gospodarce. Dane za II kw. będą dostępne w przyszłym tygodniu.
Najszybszy przyrost dotyczył środków transportu – tu zakupy w I półroczu były o ponad 40 proc. większe niż rok wcześniej. Dynamika nakładów na maszyny i urządzenia była zbliżona do ogólnego wyniku. Na minusie pozostawały inwestycje w budynki i budowle.
Struktura zakupów wskazuje, jakie branże były w I półroczu najbardziej skłonne inwestować: to „administrowanie i działalność wspierająca” czy transport. Spadek inwestycji dotyczy górnictwa, energetyki, ale też przetwórstwa przemysłowego.
Dane przedstawione wczoraj przez GUS dotyczą 16,6 tys. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób. Ta grupa nie obejmuje firm finansowych i rolnictwa. ©℗