dr Mateusz Warchał, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego, współautor obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji przepisów, przewidujący zablokowanie możliwości otwierania sklepów pod pretekstem działalności pocztowej, doprecyzowanie definicji przeważającej działalności handlowej oraz precyzujący, kto może stać za ladą w otwartym w niedziele sklepie. Czy to ukróci działania sieci handlowych, w tym m.in. Biedronki?
Zdecydowanie tak. W mojej ocenie Biedronka nie będzie mogła działać jako operator pocztowy i to niezależnie od tego, z kim podpisze umowę. Tego rodzaju działalność nie będzie bowiem stanowiła w jej przypadku przeważającej. Swoboda zawierania umów i nieszczelne przepisy sprawiają, że dziś obchodzenie przepisów jest możliwe. Negatywne emocje w społecznym odczuciu budzi fakt zaangażowania w to spółki Skarbu Państwa. Jednak nie należy się dziwić, że przedsiębiorstwa starają się rozwijać swoją działalność.