Na Fundusz Kościelny, z którego finansuje się ubezpieczenia duchownych bez umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych, zaplanowano w przyszłym roku 118 mln 230 tys. zł, czyli o jedną czwartą więcej niż w 2014 r. (94 mln 374 tys. zł).

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek, wzrost wynika z tego, że co roku pieniądze w Funduszu kończyły się przedwcześnie. "W związku z tym podjęto decyzję, że będzie to ta kwota, która realnie odpowiada wydatkom na składki ubezpieczenia duchownych" - powiedział Koziołek.

Wydatki administracji związane z wyznaniami i mniejszościami mają pochłonąć 9,1 mln zł. Z tej kwoty prawie 7,5 mln zł to bieżące wydatki resortu administracji i cyfryzacji, w tym pensje urzędników. 280 tys. zł zaplanowano na dotacje dla gmin, w których zajdzie potrzeba wymiany tablic z nazwami miejscowości na dwujęzyczne.

Wydatki na działalność kulturalną, które zaplanowano na nieco ponad 15 mln zł, w porównaniu z 2014 r. nieznacznie spadną. Ta kwota obejmuje szereg różnego rodzaju zadań, które służą zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, np. festiwale, konkursy, wydawanie prasy i inwestycje.

Reklama

800 tys. zaplanowano na dotacje na działalność radiową i telewizyjną. To są pieniądze zarezerwowane na audycje radiowe i telewizyjne emitowane przez nadawców niepublicznych (publiczni otrzymują na ten cel pieniądze z abonamentu). W ubiegłych latach z tej puli finansowano audycje Białoruskiego Radia Racja (programy skierowane do słuchaczy w Polsce, bo stacja jest transgraniczna), Radia Kaszebe oraz audycje w języku kaszubskim nadawane przez telewizje na Pomorzu, także programy dla mniejszości niemieckiej i ukraińskiej oraz internetowe radio łemkowskie.

Bez zmian mają pozostać wydatki na oświatę zaplanowane na poziomie 220 tys. zł. Są to pieniądze przeznaczone na stypendia dla wyłanianych w konkursie szczególnie uzdolnionych dzieci romskich. O połowę (z 280 do 420 tys. zł) wzrosną natomiast dotacje dla uczelni. Tutaj oprócz stypendiów dla studentów pochodzenia romskiego przewidziano pieniądze dla studentów filologii łemkowskiej i etnofilologii kaszubskiej.

Polskie prawo za mniejszości narodowe uznaje mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską, a za mniejszości etniczne - karaimską, łemkowską, romską i tatarską. (PAP)

ral/ bos/ jbr/