Rząd szuka nowych rynków zbytu dla polskich jabłek. Na celowniku znalazły się Stany Zjednoczone. Polskę wkrótce odwiedzi wysoki przedstawiciel amerykańskiej administracji odpowiedzialny za kontakty gospodarcze.

Ministrowie gospodarki i rolnictwa, Janusz Piechociński i Marek Sawicki przygotowują propozycje skrócenia procedur sanitarnych w eksporcie polskich owoców do USA.

Polskie władze chcą wyłonić grupy producenckie i zaproponować Amerykanom szybkie przebadanie ich owoców. Miałyby się tym zająć amerykańskie służby fitosanitarne. To pozwoli zaoszczędzić kilka miesięcy. O tych propozycjach wicepremier Piechociński poinformuje swojego amerykańskiego odpowiednika.

Według szacunków, sadownicy mogą zebrać w tym roku nawet 3 miliony 200 tysięcy ton jabłek.