Zdaniem sądu, podanie dwóch wartości procentowych odnoszących się do dwóch różnych wielkości, tj. jednej do stężenia procentowego soku malinowego użytego do produkcji oraz drugiej dotyczącej zawartości procentowej składnika (soku) w gotowym wyrobie, dla przeciętnego konsumenta może być niezrozumiałe.
Sprawa, którą wczoraj zajmował się NSA dotyczyła producenta syropu malinowego. Umieścił on na butelce następującą informację dotyczącą składu produktu: „65 proc. sok malinowy zagęszczony (0,32 proc.)”. Poza rzeczywistą zawartością soku zawierała więc także dane na temat jego stężenia użytego do produkcji syropu. Wojewódzki inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uznał przedmiotowy zapis za wprowadzający konsumentów w błąd i wszczął postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu o niewłaściwej jakości handlowej. Zaznaczył, że oznakowanie powinno czynić zadość przepisom prawa żywnościowego, w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 ze zm.). Oznacza to, że jeżeli jakiś składnik użyty został w nazwie produktu, to należy podać procentową jego zawartość w gotowym wyrobie. Wskazanie na etykiecie procentowego stężenia dodawanego soku malinowego jest zaś informacją fakultatywną, która też nie może wprowadzać w błąd.
Spółka zaskarżyła decyzję. Jej zdaniem przeciętny konsument bez problemu zastosuje zasady gramatyczne, dzięki którym odczyta przekaz zgodnie z intencją producenta, tj.: „sześćdziesięciopięcioprocentowy sok malinowy (w ilości 0,32 proc.)”. Odpowiedzialność za błędy interpretacyjne nie może bowiem leżeć po stronie producenta.
WSA oddalił skargę. Zdaniem sądu podanie dwóch wartości procentowych odnoszących się do dwóch różnych wielkości, tj. jednej do stężenia procentowego soku malinowego użytego do produkcji oraz drugiej dotyczącej zawartości procentowej składnika (soku) w gotowym wyrobie, dla przeciętnego konsumenta może być niezrozumiałe. Może prowadzić do odczytania stężenia jako zawartości składnika w wyrobie, podczas gdy ten był znikomy (0,32 proc.).
NSA wczoraj oddalił skargę kasacyjną spółki. Uznał, że informacja, która zawiera dwie wielkości, nie jest oczywistym komunikatem. Takie zestawienie jest bowiem mylące.
ORZECZNICTWO
Wyrok z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt II GSK 977/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia