Sankcje Rosji niezgodne z zasadami WTO - uważa Ministerstwo Rolnictwa. Marek Sawicki chce pilnego spotkania Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Dziś w Ministerstwa Rolnictwa odbyło się posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw skutków rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze z 32 krajów, w tym z Unii Europejskiej. Minister rolnictwa zwrócił się do wicepremiera Janusza Piechocińskiego o wystąpienie w tej sprawie do unijnego komisarza handlu. Przekazał też wicepremierowi Piechocińskiemu wstępny szacunek strat polskich eksporterów. Zwrócił też uwagę, że Rosja nie notyfikowała swoich działań do Światowej Organizacji Handlu, a uzasadnienie wprowadzenia tych środków przez Moskwę jest niewystarczające i - według informacji Ministerstwa Rolnictwa - niezgodne z zasadami WTO. Dlatego Sawicki zasugerował natychmiastowe wystąpienie do unijnego komisarza handlu o zorganizowanie przez Komisję Europejską rozmów w tej sprawie. Marek Sawicki chce też wystąpić do Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o konsultacje przewidziane w procedurach WTO.