W lipcu br. liczba osób bezrobotnych spadła o 33 tysiące w porównaniu z czerwcem – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tym samym miesiącu pracodawcy zgłosili aż 96 tysięcy wolnych miejsc pracy. Aktualna stopa bezrobocia wynosi 11,9 % i jest o 0,1 punktu procentowego niższa niż w czerwcu.

Poprawa sytuacji na rynku pracy systematycznie poprawia się od początku 2014 r. Już w czerwcu resort informował, że bezrobocie jest najniższe od 2012 roku – pod koniec miesiąca zatrudnienia nie miało 1 914,8 tys. Polaków, a w lipcu 1879,5 tys.

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku stopa bezrobocia zmniejszyła o 1,2 pp.

Szymon Cydzik