Resort przypomina, że sytuacja na naszym rynku pracy poprawia się systematycznie od początku roku. 

Zjawisko to jest zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy spadek bezrobocia w lecie łączą z pracami sezonowymi i z ogólną poprawą sytuacji gospodarczej w naszym kraju.

Pod koniec lipca bez pracy w Polsce pozostawało blisko milion 880 tysięcy osób, czyli 200 tysięcy mniej niż przed rokiem. 

Spadek bezrobocia zarejestrowano w 15 województwach - najsilniej obniżyło się w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

W lipcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 95 tysięcy wolnych miejsc pracy, czyli o 12,2% więcej w stosunku do czerwca.